Minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat heeft op 25 april 2019 de Tweede Kamer geïnformeerd dat het kabinet de huidige salderingsregeling tot 1 januari 2023 ongewijzigd wil voortzetten. En dat het kabinet onderzoekt of de postcoderoosregeling wordt gewijzigd of vervangen. Hieronder praten we je bij over de status van de salderingsregeling en de postcoderoosregeling. 

Salderen tot 2023, daarna geleidelijk afbouwen

De minister geeft aan dat door de verwachte kostprijsdalingen van zonnepanelen, investeren in zonnepanelen richting 2030 ook zonder subsidie financieel aantrekkelijk is. De afbouw van de salderingsregeling geldt uitsluitend voor elektriciteit die aan het elektriciteitsnet wordt teruggeleverd. Niet voor het directe eigen verbruik achter de meter.

De stapsgewijze afbouw van de salderingsregeling zorgt ervoor dat zonnepaneeleigenaren  de opgewekte stroom die ze terug leveren, vanaf 2023 niet meer voor 100 procent mogen verrekenen met de aangekochte elektriciteit. Vanaf 2023 wordt de wordt de vergoeding voor de terug geleverde zonnestroom opgesplitst. Enerzijds met een vergoeding voor de elektriciteit die betaald wordt door het energiebedrijf. Anderzijds met een vergoeding van de overheid voor de energiebelasting. De overheid betaalt vanaf 2023 een steeds kleiner deel van de energiebelasting terug aan zonnepaneeleigenaren.

Met de nieuwe regeling betalen burgers en bedrijven straks geen elektriciteitsprijs, energiebelasting en opslag duurzame energie meer over zelf opgewekte elektriciteit die ze zelf direct verbruiken of opslaan achter de meter. Hierdoor loont het om de zelf opgewekte elektriciteit direct te verbruiken. De nieuwe regeling wordt de komende maanden verder uitgewerkt. Het exacte afbouwpad wordt eind 2019 vastgesteld.

Geschikte meter

Noodzakelijk voor afbouw van de salderingsregeling, is dat burgers en bedrijven beschikken over een elektriciteitsmeter die levering en terug levering afzonderlijk meet. Vanaf 1 januari 2023 is een meter met dubbel telwerk (een slimme meter of een alternatief daarvoor) verplicht, aldus de minister.

Energiecoöperaties en de postcoderoosregeling

Ook bekijkt het kabinet hoe ze energiecoöperaties kan ondersteunen. Het kabinet onderzoekt of de postcoderoosregeling (ook wel Regeling Verlaagd Tarief) zal worden gewijzigd of vervangen door een subsidieregeling. Hierover wordt ook overleg gevoerd met de coöperatieve sector.

Het kabinet streeft ernaar alle benodigde beleidswijzigingen voor energiecoöperaties uiterlijk in 2021 van start te laten gaan. Tot die tijd blijft de postcoderoosregeling bestaan. Voor projecten die nu in voorbereiding zijn, kunnen coöperaties dus nog gebruik maken van de postcoderegeling. Daarnaast hebben ze de tijd om zich voor te bereiden op eventuele wijzigingen.

Ontwikkelfaciliteit voor energiecoöperaties

Daarnaast werkt het kabinet mee aan de oprichting van een nieuwe ‘ontwikkelfaciliteit’ voor energiecoöperaties. Hiermee worden aanloopkosten voorgefinancierd via ontwikkelkredieten voor duurzame energieprojecten (wind-, zon- en warmteprojecten). Daarnaast kan personele ondersteuning worden verkregen. Deze faciliteiten helpen de coöperatieve sector verder te professionaliseren en de investeringen van energiecoöperaties te versnellen.

Doel is dat de ontwikkelfaciliteit zo snel mogelijk van start gaat. In eerste instantie in die provincies die gezamenlijk tenminste € 5 miljoen bijdragen aan het startkapitaal, naast de € 5 miljoen die het kabinet wil bijdragen. 

Vervolg en tijdspad

De komende tijd werkt het kabinet de geleidelijke afbouw van salderen en de aanpassingen in de postcoderoosregeling nader uit. In de zomer informeert het kabinet de Tweede Kamer hierover. Om vanaf 2023 salderen af te bouwen en een meter met dubbel telwerk te verplichten, is een wetswijziging nodig. Het wetsvoorstel zal in de eerste helft van 2020 naar de Tweede Kamer worden gestuurd.

Bron: Kamerbrief over omvorming salderen (25-04-2019)