Vaak komt deze vraag voorbij: wat als een lid switcht van energieleverancier gedurende de looptijd van een postcoderoosproject? Dit is wat de Belastingdienst erover zegt.

Wanneer gedurende de productieperiode sprake is van een switch, verstrekt de coöperatie aan beide leveranciers gedurende de productieperiode een opgaaf. In die opgaaf staat welk deel van de aan het lid toegerekende productie wordt toegekend in de periode waarin die leverancier aan het lid heeft geleverd. Het lid moet de datum van switchen doorgeven aan de coöperatie, zodat de coöperatie de aan het lid toegerekende productie naar tijdsevenredigheid kan toerekenen aan de verschillende leveranciers.

De Belastingdienst onderzoekt de mogelijkheid om bij een switch te faciliteren dat het verlaagd tarief direct op de eindafrekening kan worden toegepast. Zodat niet hoeft te worden gewacht totdat de productieperiode van 12 maanden is verstreken. De coöperaties dienen dan binnen een termijn van ongeveer 6 weken na de switch een opgaaf te verstrekken aan de oude leverancier, op basis van de werkelijke productie tot het moment van de switch. De switch zal bekend zijn bij de oude leverancier. Dus het is zowel een optie dat het switchende lid van de coöperatie als de oude leverancier, de coöperatie verzoekt een opgaaf voor het lid te doen van de aan het lid toe te rekenen productie.

De Belastingdienst en de energieleveranciers zijn tot de conclusie zijn gekomen dat wet- en regelgeving niet toestaan dat de nieuwe leverancier na een switch de vermindering toepast over de hoeveelheid geleverd door de leverancier voor de switch.

Vragen? Mail ons via info@hieropgewekt.nl