Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft aangekondigd de verlengde Experimentenregeling niet door te zetten. Dit op advies van de Raad van State. Belangrijkste feedback was dat de regeling mogelijk in strijd is met Europese regelgeving. En dat er geen duidelijke omschrijving is van de experimenten. De oude regeling blijft voor ontheffinghouders nog wel van kracht.

Inmiddels wordt er gewerkt aan een nieuwe Energiewet. De aankomende Energiewet 1.0 geeft meer mogelijkheden aan energiegemeenschappen. Hierdoor is de Experimentenregeling waarschijnlijk minder nodig. Gepland is dat eind 2020 over de Energiewet 1.0 een internetconsultatie verschijnt – eventueel wordt dit begin 2021.