Het programma 'Zon op erf' heeft een eigen website gelanceerd: zonoperf.eu. Met het programma maken Achterhoekse boeren die stoppen met hun boerenbedrijf, een doorstart als zonneboer. Op hun leegkomende erven kunnen zij zonnepanelen plaatsen, als nieuw verdienmodel. Het programma werd in 2015 in het leven geroepen door AGEM (Coöperatieve Achterhoekse Groene Energiemaatschappij). Doel: leegstand en verrommeling van het landschap tegengaan en vrijkomende boerenerven benutten voor de opwekking van zonne-energie. Met de website zet AGEM een mooie stap om boeren en erfeigenaren in de Achterhoek beter te informeren. 

In 2017 rondde AGEM een pilot af bij tien locaties. Hieruit bleek dat het project economisch rendabel was voor eigenaren/boeren. 

  • Ook interessant: de website duurzaambedrijfsleven.nl publiceerde begin deze maand een groot artikel over Zon op erf. 

Bron: AGEM