Wij signaleren dat er onduidelijkheid bestaat over de eisen die de Wet op het financieel toezicht (Wft) stelt aan projecten van energiecoöperaties. Daarnaast merken we dat energiecoöperaties veel moeite hebben met het openen van rekeningen bij banken vanwege ‘het ondernemen van activiteiten die potentieel vergunningplichtig zijn’. Om meer duidelijkheid te krijgen in de toepassing van de Wft voor energiecoöperaties, heeft HIER opgewekt op maandag 4 maart een bijeenkomst georganiseerd bij de AFM met verschillende betrokken partijen: de AFM, de Triodos Bank en Rabobank, EnergieSamen en HIER opgewekt.

Onduidelijkheid ondernemen of beleggen

Een van de punten waarop onduidelijkheid bestaat, is de vraag of - in het geval van een  postcoderooscoöperatie - activiteiten worden beoordeeld als ondernemen of beleggen. De Kamerbrief van minister Hoekstra van Financiën van november 2018 suggereert dat het om ondernemen gaat, terwijl het in de praktijk (situatie afhankelijk) soms ook als beleggen gezien wordt.

In het geval van een belegging geldt een vergunningplicht. Deze onduidelijkheid zorgt er daarmee voor dat banken extra streng controleren en aanvullende eisen stellen alvorens een bankrekening te kunnen openen voor de coöperatie.

Samen op zoek naar oplossingen

Meldingsplicht of vergunningsplicht? Afhankelijk of het om ondernemen dan wel beleggen gaat stelt de Wft verschillende eisen waaraan coöperaties moeten voldoen. In de gezamenlijke bijeenkomst op 4 maart is met de verschillende partijen samen gezocht naar oplossingen voor deze onduidelijkheid. In onderlinge afstemming werken we de komende tijd samen met de AFM om een duidelijk kader te scheppen hoe energiecoöperaties kunnen voldoen aan de eisen vanuit de Wft en welke stappen zij daartoe moeten zetten.

In de tussentijd betekent dit het advies voor postcoderooscoöperaties om het stappenplan Wft bij postcoderoosproject van HIER opgewekt te volgen. Is je postcoderoosproject al gestart en heb je (potentiële) deelnemers al benaderd, maar geen informatiedocument gebruikt, melding bij de AFM gedaan of vrijstellingsvermelding opgenomen in je uitingen? Zorg dan dat je alsnog je project meldt bij de AFM en de vrijstellingsvermelding opneemt op je website, brochure, etc. Zie hier voor meer informatie over het handhavingsbeleid van de AFM.

Zie ter informatie ook onze kennisartikelen over de Wet op het financieel toezicht:

Wij houden jullie op de hoogte!