De salderingsregeling voor zonnepanelen blijft gehandhaafd tot ten minste 1 januari 2021. Dat schrijft minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat in een brief aan de Tweede Kamer. Invoering van de eerder aangekondigde terugleversubsidie is door zorgen over de uitvoerbaarheid niet meer haalbaar per 1 januari 2020. Aan het einde van het eerste kwartaal van 2019 komt de minister met een concreet uitgewerkt voorstel voor omvorming van de salderingsregeling. Hierin zegt hij energiecoöperaties zoveel mogelijk te willen bedienen.

"In de brief van 15 juni 2018 heb ik toegezegd om bij de vormgeving van de nieuwe regeling rekening te houden met ten minste de doelgroepen utiliteit en energiecoöperaties. Vanuit praktisch oogpunt blijf ik streven naar een regeling die zoveel mogelijk doelgroepen kan bedienen. 

Daarmee beoog ik ook invulling te geven aan de afspraak uit het regeerakkoord om te komen tot een regeling voor energiecoöperaties die het mogelijk maakt dat omwonenden makkelijker kunnen participeren in duurzame energieprojecten in hun directe omgeving. Daarom zal ik ook nu in de verdere uitwerking onderzoeken in hoeverre de nieuwe regeling een adequate stimulans voor deze doelgroepen biedt", aldus Wiebes. 

Lees hier de hele brief