Minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat heeft een verkenning uit laten voeren naar de rol van burgercoöperaties en hun potentiële bijdrage aan de klimaat- en energiedoelen in 2030. In een kamerbrief informeert Wiebes de Tweede Kamer over de verkenning. 

Het onderzoek is uitgevoerd door Anne Marieke Schwencke. Het laat zien dat 50% lokaal eigendom van hernieuwbare elektriciteit op land denkbaar is, gezien de potentiële doorgroei van energiecoöperaties en de benodigde kapitaalinzet. De mogelijkheden per regio en per gemeente zullen hierbij verschillen.

De verkenning geeft daarnaast aan dat er potentieel is voor lokaal eigendom van wijkwarmtevoorzieningen. Wel staat deze ontwikkeling nog in de kinderschoenen en vraagt hij in de planfase intensieve inspanningen van meerdere partijen.

Tot slot stelt het document dat de bijdrage van de burgerenergiebeweging aan de klimaat- en energiedoelen vraagt om een professionaliseringsslag. 

Bekijk hier de verkenning