Energiecoöperatie Oss (ECO) heeft aan de gemeenteraad haar plan over participatie in windenergie aangeboden. Dit plan is uniek in Nederland. De winsten van de twee te ontwikkelen windturbines, gezamenlijk jaarlijks een kleine twee ton, komen volledig ten goede aan duurzaamheid in de Osse samenleving.

Presentatie plan voor windmolens

In december dit jaar neemt de gemeenteraad van Oss een besluit over vervolgstappen in een windpark ten noorden van het bedrijventerrein Elzenburg - De Geer.  ECO wil een aantal van deze windmolens realiseren en exploiteren. Daarvoor heeft de Energiecoöperatie een plan aan de gemeente aangeboden. Uitgangspunten in dit plan zijn de mogelijkheid van participatie door inwoners van de gemeente Oss én het creëren van een Duurzaamheidsfonds. Door het laatste kunnen weer meer duurzame projecten in de Osse gemeente mogelijk worden gemaakt.

Realisatie eerst

De Energiecoöperatie heeft ervoor gekozen om een zo solide mogelijk plan op te bouwen. Waarbij professionals worden ingehuurd om te ondersteunen bij de ontwikkeling en exploitatie. Uitgangspunt in dit plan is dat de windmolens er hoe dan ook moeten komen. Enkel indien de coöperatie dit aan kan, is zij degene die ze ook gaat exploiteren.

Een duurzaamheidsfonds voor de hele gemeente

De enthousiaste groep inwoners maakt het mogelijk voor inwoners om financieel te participeren in het plan. Maar dit was niet het belangrijkste: dat is toch echt de mogelijkheid om een duurzaamheidsfonds te creëren. De coöperatie ziet namelijk volledig af van elke vorm van winst. Hierdoor is het mogelijk om jaarlijks maar liefst euro twee ton vrij te maken voor een duurzaamheidsfonds. Dit duurzaamheidsfonds moet als vliegwiel gaan dienen om nóg meer duurzame projecten in de gemeente mogelijk te maken.

Meer informatie?

Benieuwd naar het plan dat Energiecoöperatie Oss heeft gemaakt over participatie in windenergie? Dit plan is te vinden op www.energiecooperatieoss.nl