Energiecoöperatie Oss wil twee van de windturbines in dit windpark realiseren en exploiteren en leverde hiervoor een ontwikkelplan aan bij de gemeente. Op 14 december besloot de gemeenteraad positief tegenover het plan te staan, het sympathiek te vinden maar ook dat het nog niet klaar was om definitief ECO de realisatie te gunnen.

De mogelijkheid dat er een openbare aanbesteding komt is er nog steeds. Daartoe gaat de gemeente voorbereidingen treffen. Tegelijkertijd krijgt ECO de kans met een beter onderbouwd plan te komen. Wordt dat door de gemeente als voldoende (zeker) beoordeeld dan krijgt ECO het voorkeursrecht en is openbare aanbesteding alsnog van de baan. Na 1 juli 2018 beslist de gemeenteraad definitief.
 
Bij de beoordeling van het plan wordt heel erg gekeken naar het draagvlak en de participatiebereidheid onder de Osse bevolking. Dat die er is hebben we gemerkt: aan en voor-inschrijving hebben al 50 mensen meegedaan voor een totaal bedrag van ruim 135.000,- euro. Uiteindelijk moeten ze naar de 1,5 miljoen. De voorinschrijving staat nog steeds open. 

Bekijk ook de Infographic Tender model en het ECO model

Bron: Energiecoöperatie Oss