Dinsdagochtend 3 april is de inschrijving voor de achtergestelde obligatielening van Windpark Krammer geopend. Diezelfde avond is het streefbedrag bereikt. Desondanks heeft het – vooral voor leden van Deltawind of Zeeuwind en omwonenden – nog steeds zin om te investeren.

Crowdfunding 

Als initiatief van de bijna 5000 leden van Zeeuwind en Deltawind is Windpark Krammer van en voor de regio. Leden van Zeeuwind en Deltawind, de regio en anderen geïnteresseerden krijgen vanaf nu de mogelijkheid om door middel van een obligatielening te investeren in de realisatie en exploitatie van Krammer. Inschrijven hiervoor kan vanaf 3 april tot en met 14 mei 2018. Op 4 en 18 april organiseert Windpark Krammer twee informatieavonden.

Om investeren mogelijk te maken heeft Windpark Krammer een achtergestelde obligatielening uitgegeven ter hoogte van 10 miljoen euro. Meedoen kan vanaf (en in veelvouden van) vijfhonderd euro met een maximum van honderdduizend euro per persoon. Windpark Krammer verkoopt de opgewekte elektriciteit aan Philips, AkzoNobel, DSM en Google. Uit die inkomsten en uit de te ontvangen SDE-subsidie zal de obligatielening worden afgelost. Aflossingen starten in 2019, na afloop van de bouw en worden uitgesmeerd over een periode van 10,5 jaar. De rente op de obligaties bedraagt 6% en kan oplopen tot maximaal 8%.

Meer informatie over risico’s, rendement en andere zaken valt te lezen in het prospectus, getoetst door de Autoriteit Financiële Markten, beschikbaar via Duurzaam Investeren

Bron: Windpark Krammer