Vanaf oktober 2016 tot en met begin 2017 is er hard gewerkt aan het installeren van de fundaties van Windpark Bouwdokken.

Het bijzondere is dat deze fundaties zijn geboord en niet geheid. Hierdoor was er geen sprake van geluidsoverlast of trillingen voor de omgeving en de natuur. In onderstaand filmpje is te zien hoe het boren van een fundatiepaal in zijn werk gaat. Eerst wordt de boorbuis in de grond geschroefd, waarna de wapening erin wordt geplaatst. Vervolgens wordt de boorbuis volgestort met beton. Hierna wordt de buis teruggetrokken, waardoor de wapening en het beton als fundatiepaal in de grond achterblijven. Per fundering waren 32 fundatiepalen nodig. In totaal was er per fundatie 95 ton betonstaal en 750 m3 beton nodig. 

Bron: Zeeuwind

 

Onderwerpen