Voor zonnepanelen op het dak van een monumentaal gebouw of in een beschermd stads- of dorpsgezicht gelden strenge regels. Zonde voor die monument eigenaren die wel willen maar daardoor niet kunnen investeren in verduurzaming. 

Onderzoek Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed

Is er een match te maken tussen bescherming van erfgoed en verduurzaming van je monumentale pand? Die onderzoeksvraag van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed is de start van een lopend onderzoek hiernaar. Het onderzoek is aan het eind van dit jaar afgerond.