HIER opgewekt is hét platform voor iedereen die bezig is met lokale duurzame energie, en iedereen die daar interesse in heeft. Voor initiatiefnemers en klanten/leden van energiecoöperaties, maar ook voor samenwerkingspartners zoals gemeenten, provincies, corporaties, verenigingen van eigenaren en serviceverleners. Ook als je nog geen project gestart bent maar wel de intentie hebt een initiatief op te starten, dan vind je op deze site inspiratie, informatie, kennis en sparringpartners.

Wat doet HIER opgewekt? 

 

Kennis delen en ontwikkelen

Lokale energieopwekking vergt een verandering in denken en doen. De behoefte om kennis en ervaringen te delen is enorm. Dat is wat HIER opgewekt stimuleert en faciliteert. In kennisclusters en kennisnetwerken werkt HIER opgewekt samen met ODE decentraal, voorlopende coöperaties en andere experts aan het (door)ontwikkelen van kennis en stelt die vervolgens beschikbaar in verschillende soorten kennisproducten. Online door middel van kennisdossiers en offline met interactieve kennissessies over uiteenlopende thema’s. Over onder meer organisatieontwikkeling, samenwerken, businesscases, ledenwerving, wet- en regelgeving, aansluiting op het net en financieringsmogelijkheden.

Ontmoeting en verbinding

HIER opgewekt gelooft in de kracht van ontmoeting. Er is een wereld te winnen als initiatieven en andere partijen samenwerken en van elkaar leren. Daarvoor is volop ruimte tijdens de uiteenlopende kennissessies en expertmeetings die HIER opgewekt door het hele land organiseert. Initiatieven, overheden, kennisinstituten, serviceverleners en energiebedrijven komen bij elkaar voor inspirerende interactieve workshops waar je echt verder mee komt. Met als jaarlijks hoogtepunt het Evenement HIER opgewekt in november!

Zichtbaarheid

HIER opgewekt vergroot de zichtbaarheid van de lokale duurzame beweging. Naar de buitenwereld toe, maar ook naar elkaar. Door initiatieven letterlijk en figuurlijk op de kaart te zetten. Jaarlijks verschijnt in november de Lokale Energie Monitor die inzicht geeft in hoe de lokale energie coöperaties er in Nederland voor staan. Zo brengen we in beeld hoe de sector zich professionaliseert, opschaalt en verbreedt

Voor wie?

In de wereld van duurzame energie zijn burgers volop in beweging. Opwekking, besparing en handel worden steeds meer opgepakt door lokale duurzame  energie-initiatieven. Het aantal coöperaties groeit en hetzelfde geldt voor het aantal gerealiseerde projecten. Had deze ontwikkeling een aantal jaren geleden nog het karakter van pionieren, er kan nu voorzichtig gesproken worden over de opkomst van een nieuwe sector: de coöperatieve energiesector. De toekomst voor lokale energie is veelbelovend! HIER opgewerkt is er voor iedereen die actief is in deze sector.

Door wie?

HIER opgewekt is een samenwerkingsverband van het HIER klimaatbureau en ODE Decentraal. Deze partijen slaan de handen ineen om energieopwekking te vergroenen door decentrale toepassingen te stimuleren en te versnellen. Het HIER klimaatbureau is verantwoordelijk voor de uitvoering van het kennisplatform HIER opgewekt. ODE Decentraal is de belangenbehartiger van de sector.

Stichting HIER klimaatbureau

HIER klimaatbureau logoStichting HIER klimaatbureau is de enige maatschappelijke organisatie in Nederland die zich volledig toespitst op het onderwerp klimaatverandering en het betrekken van burgers en bedrijven bij de aanpak van het klimaatprobleem. HIER ziet de oplossing van het klimaatprobleem overal; bij mensen thuis, in de wijk en bij bedrijven en is de drijvende kracht achter onder andere HIER verwarmt, HIER opgewekt en de CO₂-Prestatieladder. Kijk voor meer informatie op hier.nu

ODE Decentraal

Logo ODE decentraalODE Decentraal is in 2015 ontstaan uit een fusie van ODE en e-Decentraal, twee belangenbehartigers voor burgers die, individueel of georganiseerd, duurzame energie opwekken. De organisatie vertegenwoordigt burgers en coöperaties en geeft deze een stem in de media en in Den Haag. ODE decentraal organiseert  bijeenkomsten, excursies en congressen over duurzame energie en maakt zich sterk voor decentrale, duurzame energie in Nederland, voor en door burgers. Lees hier meer.

Magazine HIER opgewekt

Lees meer over de activiteiten van lokaal duurzame energie initiatieven in het HIER opgewekt. Het magazine is een afspiegeling van de sprongen die in het hele land worden gemaakt. Door de netbeheerders, door de landelijke en regionale politiek en natuurlijk door de lokale initiatieven en coöperaties.

2017/2018 Juni 2016 Juni 2015 Mei 2014

brochure voorkant

HO magazine 2016 HO magazine 2015 HO magazine 2014

Veelgestelde vragen over HIER opgewekt

Hoe is HIER opgewekt ontstaan?

HIER opgewekt is ontstaan uit een gezamenlijke visie van het HIER klimaatbureau en de Natuur- en Milieufederaties. In 2012 en 2013 is HIER opgewekt financieel mogelijk gemaakt vanuit het Droomfonds van de Nationale Postcode Loterij. Qurrent was sponsor van HIER opgewekt. In 2014 sloegen de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), de netwerkbedrijven Alliander, toen nog Fudura (onderdeel van Enexis) Stedin en HIER opgewekt de handen ineen om initiatieven voor lokale duurzame energie te ondersteunen en groter en professioneler te maken. Samen met branchevereniging ODE Decentraal ondersteunt HIER opgewekt initiatieven nu nog beter met kennis.

Hoe wordt HIER opgewekt bekostigd?

HIER opgewekt wordt financieel mede mogelijk gemaakt door Alliander, Enpuls (onderdeel van Enexis) en Stedin.

Hoe ziet de samenwerking tussen HIER opgewekt en de netwerkbedrijven eruit?

De netwerkbedrijven Alliander, Enpuls en Stedin zien veel waarde in het ondersteunen van een kennisplatform voor lokale duurzame energie initiatieven. In eerste instantie ondersteunen ze het ontwikkelen en beheren van talrijke kennisdossiers, kennissessies in het land en andere bijeenkomsten bedoeld voor energiecoöperaties. Vanuit hun specifieke kennis en kunde leveren de netwerkbedrijven informatie aan om kennisdossiers en - sessies te verbeteren. Met de netwerkbedrijven wordt via HIER opgewekt de serviceverlening aan energie-initiatieven gestroomlijnd en verbeterd. Alle partijen onderzoeken daarnaast hoe gezamenlijk de dienstverlening naar energie initiatieven verbeterd kan worden en wat de rol van lokale overheden zijn, met als doel om zoveel mogelijk initiatieven zo snel mogelijk een rol te laten spelen in de duurzame energievoorziening in Nederland.

Wat doet HIER opgewekt op het gebied van lobby?

HIER opgewekt is een onafhankelijk kennisplatform met als doel lokale initiatieven - en andere geïnteresseerden - zo goed en volledig mogelijk te informeren. We nemen geen stelling over politieke besluiten en behartigen geen belangen voor initiatieven in Den Haag. Samenwerkingspartner ODE Decentraal maakt zich hard voor lobby in Den Haag.

Hoe is de relatie tussen HIER opgewekt en ODE Decentraal?

ODE Decentraal en HIER klimaatbureau hebben in 2014 stichting HIER opgewekt opgericht. Beide organisaties hebben zittingen in het bestuur. De taken zijn onderling verdeeld. ODE Decentraal is de brancheorganisatie die zich richt op belangenbehartiging en lobby. HIER klimaatbureau is verantwoordelijk voor de uitvoering van het kennisplatform en richt zich op kennisdeling en kennisontwikkeling.

Hoe is de relatie tussen HIER opgewekt en het HIER klimaatbureau?

ODE Decentraal en HIER klimaatbureau hebben in 2014 stichting HIER opgewekt opgericht. Beide organisaties hebben zittingen in het bestuur. De taken zijn onderling verdeeld. ODE Decentraal is de brancheorganisatie die zich richt op belangenbehartiging en lobby. HIER klimaatbureau is verantwoordelijk voor de uitvoering van het kennisplatform en richt zich op kennisdeling en kennisontwikkeling. De relaties die het HIER klimaatbureau aangaat met partijen hebben derhalve geen invloed op het functioneren van de stichting HIER opgewekt, en andersom.

Is HIER opgewekt onafhankelijk?

HIER opgewekt is een onafhankelijke stichting met duidelijke afspraken over taken en verantwoordelijkheden. De onafhankelijkheid wordt vastgelegd in elke overeenkomst die de stichting sluit met derden.

Waarom richt HIER opgewekt zich niet op individuele huishoudens die zelf energie opwekken?

We zien enorm veel potentie wanneer mensen zich verenigen. De grootste drive voor burgers om energie te besparen, is namelijk het goede voorbeeld van 'de buurman'. Uiteraard juichen we ieder initiatief, hoe klein of groot ook, om zelf energie op te wekken van harte toe. Bij energie opwekken in coöperatief verband komt echter veel meer kijken dan op individueel niveau. HIER opgewekt springt in op de behoefte naar de kennis die hierbij nodig is.

Met welke vragen kan ik bij HIER opgewekt terecht?

HIER opgewekt is hét platform voor iedereen die bezig is met lokale duurzame energie en iedereen die daar interesse in heeft. Voor initiatiefnemers en klanten/leden van energiecoöperaties, maar ook voor samenwerkingspartners zoals gemeenten, provincies, corporaties, verenigingen van eigenaren en serviceverleners. We zien enorm veel potentie wanneer mensen zich verenigen. De grootste drive voor burgers om energie te besparen, is namelijk het goede voorbeeld van 'de buurman'. Uiteraard juichen we ieder initiatief, hoe klein of groot ook, om zelf energie op te wekken van harte toe. Bij energie opwekken in coöperatief verband komt echter veel meer kijken dan op individueel niveau. HIER opgewekt springt in op de behoefte naar de kennis die hierbij nodig is.

Heb je een vraag over duurzame energie in het algemeen of wat je kunt doen in- of rondom je huis? Kijk dan ook eens op www.hier.nu