HIER opgewekt is hét platform voor iedereen die bezig is met lokale duurzame energie, en iedereen die daar interesse in heeft. Voor initiatiefnemers en klanten/leden van energiecoöperaties, maar ook voor samenwerkingspartners zoals gemeenten, provincies, corporaties, verenigingen van eigenaren en serviceverleners. Ook als je nog geen project gestart bent maar wel de intentie hebt een initiatief op te starten, dan vind je op deze site inspiratie, informatie, kennis en sparringpartners.

Wat doet HIER opgewekt? 

 

Kennis delen en ontwikkelen

Lokale energieopwekking vergt een verandering in denken en doen. De behoefte om kennis en ervaringen te delen is enorm. Dat is wat HIER opgewekt stimuleert en faciliteert. In kennisclusters en kennisnetwerken werkt HIER opgewekt samen met ODE decentraal, voorlopende coöperaties en andere experts aan het (door)ontwikkelen van kennis en stelt die vervolgens beschikbaar in verschillende soorten kennisproducten. Online door middel van kennisdossiers en offline met interactieve kennissessies over uiteenlopende thema’s. Over onder meer organisatieontwikkeling, samenwerken, businesscases, ledenwerving, wet- en regelgeving, aansluiting op het net en financieringsmogelijkheden.

Ontmoeting en verbinding

HIER opgewekt gelooft in de kracht van ontmoeting. Er is een wereld te winnen als initiatieven en andere partijen samenwerken en van elkaar leren. Daarvoor is volop ruimte tijdens de uiteenlopende kennissessies en expertmeetings die HIER opgewekt door het hele land organiseert. Initiatieven, overheden, kennisinstituten, serviceverleners en energiebedrijven komen bij elkaar voor inspirerende interactieve workshops waar je echt verder mee komt. Met als jaarlijks hoogtepunt het Evenement HIER opgewekt in november!

Zichtbaarheid

HIER opgewekt vergroot de zichtbaarheid van de lokale duurzame beweging. Naar de buitenwereld toe, maar ook naar elkaar. Door initiatieven letterlijk en figuurlijk op de kaart te zetten. Jaarlijks verschijnt in november de Lokale Energie Monitor die inzicht geeft in hoe de lokale energie coöperaties er in Nederland voor staan. Zo brengen we in beeld hoe de sector zich professionaliseert, opschaalt en verbreedt

Voor wie?

In de wereld van duurzame energie zijn burgers volop in beweging. Opwekking, besparing en handel worden steeds meer opgepakt door lokale duurzame  energie-initiatieven. Het aantal coöperaties groeit en hetzelfde geldt voor het aantal gerealiseerde projecten. Had deze ontwikkeling een aantal jaren geleden nog het karakter van pionieren, er kan nu voorzichtig gesproken worden over de opkomst van een nieuwe sector: de coöperatieve energiesector. De toekomst voor lokale energie is veelbelovend! HIER opgewerkt is er voor iedereen die actief is in deze sector.

Door wie?

HIER opgewekt is een samenwerkingsverband van het HIER klimaatbureau en ODE Decentraal. Deze partijen slaan de handen ineen om energieopwekking te vergroenen door decentrale toepassingen te stimuleren en te versnellen. Het HIER klimaatbureau is verantwoordelijk voor de uitvoering van het kennisplatform HIER opgewekt. ODE Decentraal is de belangenbehartiger van de sector.

HIER klimaatbureau logoStichting HIER klimaatbureau

Stichting HIER klimaatbureau is een onafhankelijke stichting zonder winstoogmerk. HIER betrekt heel Nederland bij de oplossing van het klimaatprobleem. HIER is de drijvende kracht achter campagnes en initiatieven zoals het HIER Klimaatstraatfeest, de COOX en HIER bespaart. Ieder jaar organiseert het de HIER klimaatborrel en publiceert het de ‘Staat van het Klimaat’. De organisatie beheert het HIER klimaatbewust logo, de CO₂-Prestatieladder en het kennisplatform HIER opgewekt. Kijk voor meer informatie op www.hierklimaatbureau.nl.  

ODE Decentraal

Logo ODE decentraalODE Decentraal is in 2015 ontstaan uit een fusie van ODE en e-Decentraal, twee belangenbehartigers voor burgers die, individueel of georganiseerd, duurzame energie opwekken. De organisatie vertegenwoordigt burgers en coöperaties en geeft deze een stem in de media en in Den Haag. ODE decentraal organiseert  bijeenkomsten, excursies en congressen over duurzame energie en maakt zich sterk voor decentrale, duurzame energie in Nederland, voor en door burgers. Lees hier meer.