HIER opgewekt is hét kennisplatform voor en over lokale energie-initiatieven. Van startende initiatieven tot gevorderde energiecoöperaties die zich bezighouden met het collectief opwekken van duurzame energie tot warmte-alternatieven voor de wijk. Daarnaast zijn we er voor samenwerkingspartners zoals gemeenten, provincies, woningcorporaties, verenigingen van eigenaren en serviceverleners. Op deze site vind je inspiratie, informatie en sparringpartners.

Wat doet HIER opgewekt? 

 

Kennis delen en ontwikkelen

De energietransitie vergt een verandering in denken en doen. De behoefte om kennis en ervaringen te delen is enorm. Dat is wat HIER opgewekt stimuleert en faciliteert. In kennisclusters en kennisnetwerken werkt HIER opgewekt samen met energiecoöperaties en andere experts aan het (door)ontwikkelen van kennis en stelt die vervolgens beschikbaar in verschillende soorten kennisproducten. Online door middel van kennisdossiers en offline met interactieve kennissessies over uiteenlopende thema’s. Over onder meer coöperatieontwikkeling, de postcoderoosregeling, inclusiviteit, samenwerken met een projectontwikkelaar, ledenwerving, wet- en regelgeving, aansluiting op het net en financieringsmogelijkheden.

Ontmoeting en verbinding

HIER opgewekt gelooft in de kracht van ontmoeting. Initiatieven en andere partijen kunnen veel van elkaar leren. Daarvoor is volop ruimte tijdens de uiteenlopende kennissessies en cursussen die HIER opgewekt door het hele land organiseert. Burgerinitiatieven, overheden, kennisinstituten, serviceverleners en energiebedrijven komen bij elkaar voor inspirerende interactieve workshops waar je echt verder mee komt. Met als jaarlijks hoogtepunt het Evenement HIER opgewekt in november!

Monitor

HIER opgewekt laat het brede veld van lokale energie-initiatieven zien. Naar de buitenwereld toe, maar ook naar elkaar. Door initiatieven letterlijk en figuurlijk op de kaart te zetten. Jaarlijks verschijnt in november de Lokale Energie Monitor die inzicht geeft in hoe de lokale energiecoöperaties er in Nederland voor staan. Zo brengen we in beeld hoe de sector zich professionaliseert, opschaalt en verbreedt.

Voor wie?

In de wereld van duurzame energie zijn burgers volop in beweging. Opwekking, besparing, warmteoplossingen en handel worden steeds meer opgepakt door lokale duurzame energie-initiatieven. Het aantal coöperaties groeit en hetzelfde geldt voor het aantal gerealiseerde projecten. Had deze ontwikkeling een aantal jaren geleden nog het karakter van pionieren, er kan nu voorzichtig gesproken worden over de opkomst van een nieuwe sector: de coöperatieve energiesector. De toekomst voor lokale energie is veelbelovend! HIER opgewekt is er voor iedereen die actief is in deze sector.

Door wie?

HIER opgewekt is een initiatief van klimaatstichting HIER

HIER

HIERHIER is een stichting die mensen in beweging brengt om iets te doen aan het klimaatprobleem. Precies dáár waar je altijd bent: hier. Of je nu in huis aan de slag wil, met de buurt zelf energie gaat opwekken of de CO₂-uitstoot op het werk wil verminderen. HIER is initiatiefnemer van onder andere HIER opgewektHIER verwarmt, het HIER klimaatabonnement, de CO₂-Prestatieladder en de Climate Comedy Night. Kijk voor meer informatie op hier.nu.

Veelgestelde vragen over HIER opgewekt

Hoe is HIER opgewekt ontstaan?

HIER opgewekt is ontstaan uit een gezamenlijke visie van stichting HIER en de Natuur- en Milieufederaties. In 2012 en 2013 is HIER opgewekt financieel mogelijk gemaakt vanuit het Droomfonds van de Nationale Postcode Loterij. Qurrent was sponsor van HIER opgewekt.

In 2014 sloegen de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), de netwerkbedrijven Alliander, toen nog Fudura (onderdeel van Enexis), Stedin en HIER opgewekt de handen ineen om initiatieven voor lokale duurzame energie te ondersteunen en groter en professioneler te maken. Samen met branchevereniging ODE Decentraal (nu Energie Samen) ondersteunt HIER opgewekt initiatieven met kennis.

Sinds 2019 werkt HIER met vijf andere partijen samen in de Participatiecoalitie.

Wat doet HIER opgewekt op het gebied van lobby?

HIER opgewekt is een onafhankelijk kennisplatform met als doel lokale initiatieven – en andere geïnteresseerden – zo goed en volledig mogelijk te informeren. We nemen geen stelling over politieke besluiten en behartigen geen belangen voor initiatieven. Belangenbehartiger Energie Samen maakt zich hard voor lobby in Den Haag.

Waarom richt HIER opgewekt zich niet op individuele huishoudens die zelf energie opwekken?

We zien enorm veel potentie wanneer mensen zich verenigen. De grootste drive voor burgers om energie te besparen, is namelijk het goede voorbeeld van 'de buurman'. Uiteraard juichen we vanuit HIER ieder initiatief om zelf energie op te wekken, hoe klein of groot ook, van harte toe. Bij energie opwekken in coöperatief verband komt echter veel meer kijken dan op individueel niveau. HIER opgewekt springt in op de behoefte naar de kennis die hierbij nodig is. 

Benieuwd naar wat je in het algemeen kunt doen in en rondom je huis? Kijk dan eens op www.hier.nu en www.hierverwarmt.nl.