HIER opgewekt is dé website met informatie over lokaal energie opwekken en wonen zonder aardgas. Van energie besparen en isoleren tot de alternatieven voor aardgas. En van duurzame energie opwekken tot het energiesysteem van de toekomst. Of je nu in je huis aan de slag wil, met de buren wilt optrekken, of zelfs met je dorp of stad. HIER opgewekt helpt je met informatie, inspiratie en sparringpartners.

Kennis delen en ontwikkelen

De overgang van fossiele brandstoffen – zoals kolen en aardgas – naar duurzame brandstoffen zoals zon en wind, vraagt van iedereen iets en gaat niet vanzelf. Het helpt als je kunt leren van de kennis en ervaringen van anderen. Daarom is HIER opgewekt altijd bezig met kennis ophalen en delen.

De kennis die we ophalen, delen we op deze site in de vele artikelen in onze kennisdossiersEn waar kennis ontbreekt, ontwikkelen we die. Daarnaast organiseren we bijeenkomsten, met als hoogtepunt het jaarlijkse Evenement HIER opgewekt.

Vanaf september 2020 vind je op deze website naast kennis over lokale opwek ook alles over aardgasvrij wonen. HIERverwarmt.nl is vanaf nu onderdeel van HIERopgewekt.nl; alles over de lokale energietransitie op één plek!

Lokale Energie Monitor

Lokale Energie Monitor

Jaarlijks publiceren we in november de Lokale Energie Monitor. Deze rapportage geeft inzicht in hoeveel lokale energie-initiatieven er in Nederland zijn en wat hun impact is. Op deze pagina kun je kijken of er een energie-initiatief bij jou in de buurt is.

Voor wie is HIER opgewekt?

HIER opgewekt is er voor individuen, startende energie-initiatieven, gevorderde energiecoöperaties, Verenigingen van Eigenaren, en samenwerkingspartners van energie-initiatieven: gemeenten, provincies, woningcorporaties en serviceverleners.

Voor individuen

Wil je je huis verduurzamen? Aan de slag met isoleren of zonnepanelen? Of wil je weten wat het voor jou betekent als jouw wijk straks van het aardgas af gaat en of je nu al iets moet doen? Kijk dan hier.

Voor energie-initiatieven

Hoe zet je een energie-initiatief op en hoe organiseer je een duurzaam energieproject? Of hoe til je je energiecoöperatie naar een hoger niveau? In onze kennisdossiers vind je alles wat je wilt weten. Over onder meer coöperatieontwikkeling, de postcoderoosregeling, inclusiviteit, samenwerken met een projectontwikkelaar, ledenwerving, wet- en regelgeving, aansluiting op het net en financieringsmogelijkheden. Maakt niet uit of jullie je richten op zon, wind, warmte, energiebesparing of mobiliteit. 

Voor samenwerkingspartners van energie-initiatieven

Werk je vanuit overheid, bedrijf, financier of netbeheerder samen met een energie-initiatief? In het kennisdossier Samenwerken met initiatieven vind je alle informatie over de beweging van onderop en tips om goed samen te werken. Kijk ook eens rond in de dossiers met voorbeeldprojecten: Zon, Wind en Aardgasvrij.

team HIER

Initiatief van HIER

HIER opgewekt is een initiatief van klimaatstichting HIER. logo klimaatstichting HIEREen stichting die mensen in beweging brengt om iets te doen aan het klimaatprobleem. Precies dáár waar je altijd bent: hier. Of je nu in huis aan de slag wil, met de buurt zelf energie gaat opwekken of de CO₂-uitstoot op het werk wil verminderen.

HIER is naast HIER opgewekt initiatiefnemer van onder andere SlimmeBuurHIER klimaatabonnementbewonersspel HIER begint het, en de Climate Comedy Night.

woonkamer

Blog

Op ons blog op hier.nu vind je handige en makkelijke tips en ervaringen om direct geld en energie te besparen. Over snelle en makkelijke gedragsveranderingen, het energieverbruik van huishoudelijke apparaten, groene stroom en gas, investeren in je huis en de staat van het klimaat.

Naar het blog

Samenwerkingen

HIER werkt onafhankelijk samen met verschillende partijen.

Partners aardgasvrij wonen

Op het thema aardgasvrij wonen werken we samen met bedrijven die een belangrijk aandeel hebben in de overgang van aardgas naar duurzame alternatieven. Stuk voor stuk hebben ze kennis en ervaring in huis die we de komende 30 jaar hard nodig hebben in Nederland. Dit zijn ze:

eneco        vattenfall       ennatuurlijk        hvc

pluimers          stichting doen         tonzon          

Participatiecoalitie

HIER is onderdeel van de Participatiecoalitie. Een samenwerking van vijf maatschappelijke organisaties van, voor en door bewoners. Samen zetten we ons in voor een actieve rol van bewoners bij de uitvoering van het Klimaatakkoord. Ofwel: inspraak en betrokkenheid van burgers in de overgang naar een schone-energievoorziening. We helpen gemeenten en RES-regio's (Regionale Energiestrategie) met advies en ondersteuning. Zie ook www.participatiecoalitie.nl

logo energie samen       lsa logo       logo buurkracht        logo nmf 

Nationale Postcode Loterij

De Nationale Postcode Loterij helpt HIER met een schenking om de impact van mensen die zelf aan de slag gaan met wonen zonder aardgas en duurzame energie substantieel te vergroten.

Nationale Postcode Loterij

Veelgestelde vragen over HIER opgewekt

Hoe wordt HIER opgewekt gefinancierd?

HIER opgewekt is een initiatief van klimaatstichting HIER. We werken samen met verschillende organisaties die onze missie ondersteunen en daarom één of meerdere van onze activiteiten meefinancieren. Denk aan projectsubsidie van de overheid, netwerkbedrijven, gemeenten, energieleveranciers, bedrijven en ook andere maatschappelijke organisaties.

Is HIER opgewekt onafhankelijk?

Ja, we zijn onafhankelijk. HIER opgewekt is een programma van klimaatstichting HIER – een onafhankelijke stichting met een maatschappelijk doel. Zonder winstoogmerk, mét ANBI-status.

Geeft HIER opgewekt advies?

Je kunt ons niet inhuren voor advies. HIER opgewekt is een openbaar kennisplatform met een maatschappelijke doel: individuele bewoners, lokale initiatiefgroepen en samenwerkingspartners van initiatieven zo goed en volledig mogelijk informeren over de lokale energietransitie en wat je zelf kunt doen. Wel is er een helpdesk en kunnen we met je meedenken. Heb je een vraag? Neem contact met ons op.

Hoe is HIER opgewekt ontstaan?

HIER opgewekt was eerst een kennisplatform gefocust op lokale energie-initiatieven. De website is in 2012 ontstaan vanuit een gezamenlijke visie van stichting HIER en de Natuur- en Milieufederaties. De eerste jaren werd HIER opgewekt financieel mogelijk gemaakt vanuit het Droomfonds van de Nationale Postcode Loterij. Qurrent was toen sponsor.

In 2014 sloegen de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), de netwerkbedrijven Alliander, Enexis, Stedin en HIER de handen ineen om initiatieven voor lokale duurzame energie te ondersteunen en groter en professioneler te maken. Samen met branchevereniging ODE Decentraal (nu Energie Samen) ondersteunt HIER initiatieven met kennis.

In 2020 hebben we de websites www.HIERverwarmt.nl en www.HIERopgewekt.nl samengevoegd in www.HIERopgewekt.nl. Sindsdien is deze website er voor íedereen in de lokale energietransitie. Zowel voor individuen als collectieven, en daarnaast natuurlijk voor samenwerkingspartners als overheden, woningcorporaties en serviceverleners. 

Wat doet HIER opgewekt op het gebied van lobby?

We nemen geen stelling over politieke besluiten en behartigen geen belangen voor bewoners en initiatieven. Belangenbehartiger Energie Samen maakt zich hard voor lobby in Den Haag voor de beweging van lokale energie-initiatieven.