Enexis beoogt een duurzame energievoorziening te realiseren door state-of-the-art netwerken, dienstverlening en innovatieve oplossingen. Het nieuw opgerichte bedrijfsonderdeel Enpuls levert bijdragen aan verschillende Enexis strategieën om sneller voortgang te boeken en impact te maken op energietransitie-activiteiten. Enpuls is een open en extern gerichte organisatie die klant- en markgericht meer activiteiten gaat ontplooien en meer gaat experimenteren. Enpuls zal op zoek gaan naar nieuwe ideeën en initiatieven en ervoor zorgen dat er door het samenbrengen van partijen en inzichten nieuwe ideeën en partnerschappen ontstaan. Kijk voor meer informatie op www.enpuls.nl