Themalijnen

1: Projectrealisatie

In de fase van het realiseren van een project, of dat nu een zonnedak is, een windproject, een effectieve energiebesparingsaanpak of een project op het gebied van mobiliteit, vroeg of laat kom je struikelblokken en knelpunten tegen. Deze themalijn geeft inzichten: hoe lossen andere energiecoöperaties dit op? Wat zijn inspirerende voorbeelden? Tips en tricks?

2: Groei

Hoe zorg je voor de toekomstbestendige coöperatie, zowel op financieel als bestuurlijk vlak? Hoe zou je je als coöperatie kunnen ontwikkelen? Welke mogelijkheden zijn er om elkaar hierin te versterken? Maar ook: hoe houd je de spirit erin?

3: Energiewereld in beweging

Diverse partijen geven vorm aan een nieuwe duurzame energiewereld. Rollen verschuiven. Nieuwe beleidskaders worden geformuleerd en technische kansen en oplossingen bekeken. Welke rol kun je als energiecoöperatie pakken en hoe kun je met andere partijen hierin samen optrekken?

Sessies themalijn 1: Projectrealisatie

Communicatiestrategie bij wind

Communicatie is een cruciale factor rond windenergieprojecten op land. Windturbines veranderen de omgeving en zijn duidelijk zichtbaar in ons landschap. Serieus omgaan met omwonenden en partijen in de omgeving kan dus het verschil maken tussen acceptatie of weerstand tegen het project. Hoe speel je in de communicatiestrategie van een windproject in op de reacties vanuit je omgeving en de politieke krachten die spelen in je gemeente? Met oa Rijne Energie die de deep democracy method toepaste.

Met medewerking van: Inge Verhoef (de Windvogel en Rijne Energie) en Tessa Felix (Windunie)
Labels: Wind, Marketing & Communicatie, Samenwerken

Storytelling – vertel je eigen verhaal met de positieve energie van de hele beweging

Elk energie initiatief heeft een eigen verhaal en ontstaansgeschiedenis. Daarnaast hebben we ook een gezamenlijk verhaal als burgerenergiebeweging. In co-creatie sessies heeft HIER opgewekt ingrediënten van dit gemeenschappelijke verhaal boven water gehaald en samengevoegd tot een aantal aansprekende verhalen, om samen sterker en herkenbaarder te worden en nog meer mensen aan te spreken! Gertine Wilders, Duurzame Energiecoöperatie Apeldoorn, vertelt hoe ze in Apeldoorn het gezamenlijke storytellingverhaal gebruikt hebben voor de ontwikkeling van een nieuwe campagne. Een praktische sessie waar je aan de slag gaat met jouw eigen lokale verhaal en inspirerende voorbeelden.

Met medewerking van: Gertine Wilder (deA), Thijs Wentink (HIER opgewekt)
Labels: Marketing & Communicatie, Vaardigheden

Klein en krachtig; inspiratie uit kleine windmolenprojecten

De coöperatieve dorpsmolen van Duurzaam Duurswold laat zien dat kleine windmolens kansen bieden voor lokale opwekking van duurzame energie mét oog voor de ruimtelijke kwaliteit en omgeving. Kleine windmolens. Makkelijker kunnen ze het wellicht niet maken. Maar toekomstige kansen voor coöperaties bieden ze zeker. Inspirerende voorbeelden uit de kleine windmolenpraktijk.

Met medewerking van: sprekers volgen
Labels: Wind, Samenwerken, Financieel/Juridisch/Fiscaal

Postcoderoos in de praktijk

De postcoderoos, wie kent hem niet? In deze sessie doorlopen we alle facetten van het opzetten van een project met deze regeling. Financiele, juridische, fiscale aandachtspunten, maar ook de locatie en de aansluiting komen voorbij. Een sessie voor coöperaties die aan het begin staan van een postcoderoosproject. 

Met medewerking van: Jan Kiekebosch (Belastingdienst), Floris Bruning (Soft Energy). 
Labels: Zon, Wind, Financieel/Juridisch/Fiscaal

Aan de slag met duurzame mobiliteit

Wil je als coöperatie iets doen met elektrische deelauto’s, eigen laadpalen of zelfs laden gekoppeld aan collectieve opwek? Wat zijn de mogelijkheden? In deze sessie nemen we je mee. Dit doen we met behulp van ervaringen van anderen. Wat doen zij al met duurzame mobiliteit en waarom? Wat zijn de verschillende concepten, onderliggende businessmodellen, eventuele samenwerkingspartners?

Met medewerking van: Tonnie Tekelenburg (LochemEnergie en VECG)
Labels: Samenwerken, Toekomst en Innovatie, Mobiliteit

Lokaal energieproject zoekt deelnemers – hoe werf je succesvol?

Het zonnedak of de locatie voor de windmolen is gevonden! Alles is geregeld. Nu alleen nog het vinden van participanten. Maar hoe doe je dat? Veel projecten lopen vertraging op omdat de laatste deelnemers maar niet over de brug komen.

Hoe werf je die deelnemers, zeker nu projecten steeds groter worden? In deze sessie hoor je de lessons learned van Greenchoice uit onze samenwerking met tientallen coöperaties en lokale energieprojecten. Een sessie over best practices én nieuwe oplossingen om de werving voor jouw project te versnellen.

Met medewerking van: Sander van Schaik & Jeroen Vanson (Greenchoice)
Labels: Samenwerken, Marketing & Communicatie, Ledenwerving

Wat krijg je op je dak?

Je wilt zon op andermans dak. Maar wat krijg je als coöperatie op je dak? Schooldaken, daken van (sport)verenigingen, bedrijven in de buurt. Daken genoeg. Maar welke daken zijn écht geschikt? Hoe overtuigen we dakeigenaren om mee te doen? Welke aansluiting is nodig? Tegen welke problemen loop je aan? En hoe los je ze op? Inspirerende voorbeelden over wat er komt kijken in de realisatie van een zonnedak.

Met medewerking van: sprekers volgen
Labels: Zon, Samenwerken

Met vertrouwen verbouwen: hoe betrek je bewoners?

Steeds meer energie coöperaties houden zich bezig met energiebesparing. Onderzoeker Mandy de Wilde van de WUR heeft de afgelopen jaren meegelopen met bewoners en heeft onderzoek gedaan naar verschillende lokale energiebesparingsaanpakken (HOOM, Buurkracht, SlimWonen en Reimarkt). Tijdens deze sessie presenteert ze haar belangrijkste bevindingen en komen er een aantal praktische "do's and dont's" aan bod hoe om te gaan met bewoners. Een leuke en nuttige sessie voor iedereen die bewoners in de energietransitie wil betrekken.

Met medewerking van:  Mandy de Wilde (WUR), Djoera Eerland (Buurkracht), Michael Boddeke (Coöperatie Hoom) en Maud Vastbinder (HIER klimaatbureau)
Labels: Energiebesparing

Zonne-energie: hoe groter hoe beter?

Zonne-energie is booming. Steeds meer huizen krijgen zonnepanelen op het dak, op grotere daken leggen burgers gezamenlijke PV-installaties. Grootschaliger kan natuurlijk ook: op braakliggende bouwterreinen en op akkers verrijzen her en der in Nederland zonneweiden. Wat komt er kijken bij de realisatie van een grootschalige collectieve zonneweide? Participatie van omwonenden, gecombineerd grondgebruik. Waar lopen we in de praktijk tegenaan? Wat is wenselijk? Wat niet? Aan de hand van inspirerende voorbeelden.

Met medewerking van: Job Swens (Zonnepark De Vlaas)
Labels: Zon, Samenwerken

Aansluiten voor Dummies

Als je elektriciteit produceert en je levert terug aan het net, heb je altijd te maken met de netbeheerder van jouw regio. De netbeheerder draagt zorg voor een veilige en betrouwbare energielevering en zorgt dat de energiestromen in balans zijn. Wat moet je als energiecoöperatie weten over netaansluitingen? Welke aansluitingen op het net heb je eigenlijk allemaal? Is dit hetzelfde voor SDE+, Postcoderoos of salderen? Hoe vraag je dit aan? Hoeveel kost dit en met welke doorlooptijden moet ik rekening houden? De netbeheerder geeft antwoord op al je aansluitingsvragen.

Met medewerking van: sprekers volgen nog
Labels: Samenwerken, Zon, Wind

Samen sterker bij ontwikkeling wind

Lokale energiecoöperaties stappen in de windenergie en werken daarvoor samen. Hoe gaat dat? Welke fasen horen er bij de ontwikkeling van een project? Welke kosten komen erbij kijken? Hoe ziet de businesscase eruit? En, met wie kan je samenwerken voor ontwikkeling van een coöperatief windproject? Een sessie met energiecoöperaties die windprojecten realiseren en hun samenwerkingspartners.

Met medewerking van: Barbara Tetteroo en John Kwaks (Spinderwind), Gerlach van Velthoven (REScoopNL, 11Duurzaam) Daniel Dubbelhuis (Lagerwey), Siward Zomer (ODE Decentraal)
Labels: Wind, Samenwerken

Samenwerking energieloketten en energiecoöperaties

Er zijn nog genoeg woningen om te verduurzamen. Energieloketten ontwikkelen zich verder. Coalities van lokaal bedrijfsleven worden gevormd om tot een integraal aanbod te komen om woningen te verduurzamen. Energiecoöperaties zijn aan de slag met energiebesparing. Welke mogelijkheden liggen er in verdere samenwerking en uitwisseling? In deze sessie besteden we aandacht aan voorbeelden uit de praktijk. Hoe werken energiecoöperaties, energieloket, gemeente en lokaal bedrijfsleven samen?

Met medewerking van: Aline Fissette (VNG)
Labels: Samenwerken

Sessies themalijn 2: Groei

Wet op financieel toezicht; waar moet je op letten?

Met de forse groei van het aantal energiecoöperaties dat investeert in lokaal duurzame energieopwekking neemt ook het financiële belang toe van burgers in deze sector. Zij leggen hun spaargeld in. Hoe ga je als coöperatie – als goede rentmeester - om met hun geld? Ben je je als bestuurder bewust dat je mogelijk te maken hebt met de Wet financieel toezicht? Hoe vermijd je grote risico’s? Deze sessie is een kennismaking met regelgeving op het gebied van het financieel toezicht die relevant is voor energiecoöperaties. 

Met medewerking van: Ronald Korpershoek (Rabobank) en Michiel Claassen (FIZ Advocaten)
Labels: Financieel, Organisatie

ZonPV, kansen voor VVE’s

Nederlandse daken worden in snel tempo voorzien van zonnepanelen. Daken van appartementencomplexen, veelal beheerd door Verenigingen van Eigenaren blijven daarin echter ver achter. Terwijl de daken van die appartementencomplexen door hun grootte juist veel kansen bieden voor opwekking van duurzame energie. Bijvoorbeeld door postcoderoosprojecten. Waarom is verduurzaming van VvE’s blijkbaar zo een lastig proces? En welke kansen liggen er om het wél voor elkaar te krijgen?

Met medewerking van: Aernoud Olde (Hilverzon)
Labels: Zon, Financieel/Juridisch/Fiscaal

Econobis; ICT en administratie in coöperatief beheer 

Of je nu een zonproject of windproject runt, vroeg of laat groeit de administratie je boven het hoofd en zijn excelsheets niet meer afdoende. In de net opgerichte coöperatie ECODE werken coöperaties samen aan een ICT-oplossing hiervoor. Hoe ziet deze oplossing Econobis eruit? Wat is het aanbod naar energie coöperaties toe? Hoe kunnen energie coöperaties zelf meewerken aan de oplossing?
 
Met medewerking van: René van Vliet (Econobis), Monique Sweep (Deltawind), Sijtze Brandsma (REScoopNL) en Roeland Kneppers (Bergen Energie)
Labels:  Samenwerken, Gevorderden, Informatief, Projectrealisatie, ICT

Hoe stel je het ideale team samen?

Het starten van een initiatief in je buurt, wijk of dorp is vrij eenvoudig. Maar het loont om eens goed te kijken naar de samenstelling van je team. Welke vaardigheden en expertise zijn er eigenlijk nodig om gezamenlijk ook succesvol te zijn?

Met medewerking van: Djoera Eerland (Buurkracht)
Labels: Samenwerken, Organisatie, Energiebesparen

Samenwerken; inzicht in gespreksverhoudingen

In de psychotherapie gebruikt men het concept ‘familieopstelling’ om gespreksverhoudingen tussen verschillende partijen in beeld te krijgen. Dit concept gebruiken we nu om praktijkvoorbeelden van energie coöperaties te analyseren. Wie is met wie in gesprek? En wie hebben er geen contact, zeggenschap of spreekrecht? Wat zijn de gespreksdilemma’s? Door de oefening worden oplossingsrichtingen voor een beter gesprek zichtbaar.

Met medewerking van: Remko van der Lugt (Hogeschool Utrecht)
Labels: Marketing & Communicatie, Vaardigheden

Besturen voor beginners

Deze sessie is speciaal voor bestuurders van energie coöperaties. Wat komt er kijken bij het besturen van een coöperatie? Wat is een goede samenstelling van het bestuur? Hoe neem je leden mee in je beslissingen, wat zijn je uitgangspunten? Hoe bepaal je koers? Maar ook, wat doe je met vergoedingen voor werkzaamheden? Arjen Nuland deelt hoofdpunten uit de NCR basiscursus coöperatie. Ervaren energiecoöperaties uit het kenniscluster coöperatie ontwikkeling van HIER opgewekt vullen aan met hun expertise specifiek voor energiecoöperaties.

Met medewerking van: o.a. Arjen van Nuland (NCR)
Labels: Samenwerken, Coöperatie-ontwikkeling

Lobby voor lokale duurzame energie

De wens van overheden om lokale initiatieven een rol te laten spelen bij duurzame energie projecten moet niet blijven hangen in beleid op papier. Dit vereist concrete invulling en uitvoering. Brancheorganisatie ODE Decentraal laat de stem van lokale duurzame energie-initiatieven horen en haar invloed gelden in Den Haag. Wat zijn recente ontwikkelingen? En welke wensen leggen we in Den Haag op tafel?

Met medewerking van: Siward Zomer, ODE decentraal
Labels: Zon, Wind, Warmte, Samenwerken, Energiebesparing, Financieel / Juridisch & Fiscaal, Marketing & Communicatie, Toekomst & Innovatie, Organisatie 

Hoe houdt je de spirit erin?

Met veel enthousiasme ben je actief bij je energiecoöperatie. Het kan zijn dat je na een tijdje ‘vrijwilliger-moe’ wordt.  Je verliest je enthousiasme of merkt dit bij anderen. Hoe houd je de spirit erin? Het kan ook zijn dat je te maken krijgt met conflicterende belangen. Hoe kun je daarmee omgaan? In deze werksessie komen voorbeelden aan bod en kun je zelf ook een case inbrengen.

Met medewerking van: Ragnhild Scheifes (Omgevingsdienst Regio Utrecht) en Wijnand Jonkers (Natuur en Milieufederaties Utrecht)
Labels: Samenwerken, Organisatie-ontwikkeling

De energiecoöperatie als samenwerkingspartner in de gemeentelijke energietransitie

De energietransitie komt op gang. Juist ook op lokaal niveau. Energiecoöperaties betrekken bewoners, stimuleren en realiseren lokale energieopwekking en –besparing en spelen een belangrijke rol in de gemeentelijke energietransitie. Hoe benut de gemeente die energie van lokale initiatieven? Welke kansen biedt dit voor onderlinge samenwerking? En welke rol(len) kunnen energiecoöperaties binnen de gemeentelijke energietransitie vervullen? Voorbeelden uit de lokale praktijk.

Met medewerking van: Sprekers volgen nog
Labels: samenwerken, organisatie

MienskipsEnergie; label voor lokale energie

Het Friese MienskipsEnergie plakt een duidelijk label op de lokale opgewekte energie. Die energie komt uit de buurt en de omgeving heeft er zeggenschap over. Het label MienskipsEnergie drukt die extra waarde uit. Hoe kwam dit label tot stand en hoe kun je het inzetten? 

Met medewerking van:  oa: Sybrand Frietema de Vries (Ús Koöperaasje) 
Labels: Samenwerken, Organisatie-ontwikkeling

Creatief schrijven met Loesje

Overtuigd van nut en noodzaak van je eigen lokale duurzame energie initiatief ben je al. Maar hoe informeer, betrek en overtuig je andere buurtgenoten?
In deze creatieve denk- en schrijfsessie ga je aan de slag met de boodschap die je anderen wilt vertellen. Het resultaat is een welbekende Loesje-poster, maar dat met jullie boodschap.

Met medewerking van: Loesje van de posters
Labels: Marketing & Communicatie, Vaardigheden

Coöperaties vanuit burgers en vanuit bedrijven; leren van elkaar

Hoe ziet een ideale coöperatie eruit? Daar is geen blauwdruk voor. Inmiddels zijn er legio voorbeelden van burgercoöperaties in energie, en de eerste coöperaties opgericht vanuit het bedrijfsleven ontstaan. Wat zijn sterke kanten aan de verschillende coöperaties? En wat kunnen we van elkaar leren?

Met medewerking van: Siward Zomer (ODE decentraal), Daan Grooten (Qurrent)
Labels: Samenwerken, Coöperatie-ontwikkeling

Kwaliteitsimpuls

Het aantal energiecoöperaties in Nederland groeit. Projecten worden groter. Beheertaken worden zwaarder. Risico’s en verantwoordelijkheden groeien mee. Je wil je als coöperatie verder ontwikkelen, zowel op het vlak van projectrealisatie, beheer als organisatie. En, hoe behoud je met al die groei de binding met leden en je maatschappelijke meerwaarde? Kortom, we gaan met elkaar het gesprek over kwaliteitsontwikkeling. In deze sessie presenteren deelnemers van de pilot Kwaliteitsimpuls van HIER opgewekt de verbeterpunten waar zij dit jaar mee aan de slag zijn gegaan.

Met medewerking van: sprekers volgen
Labels: Organisatie-ontwikkeling

Energiewereld in beweging

Route naar een aardgasvrije wijk

“Route naar een aardgasvrije wijk” is een kaartspel over  de ontwikkeling en realisatie van aardgasvrije wijken. De hamvraag is Wie doet wat, wanneer en waarom, met wie samen?  De deelnemers aan het spel geven met elkaar al doende een gezamenlijk antwoord op die vraag en vorm aan het proces van start tot finish. Hoe kan het complexe proces naar aardgasvrije wijken er ongeveer uit zien? En wat kan de rol van jouw organisatie zijn? 

Het spel is (tijdens het Evenement) bedoeld voor energie coöperaties, gemeenten en netbeheerders. 

Met medewerking van:  Marjo Kroese, Klimaatverbond Nederland
Labels: Warmte, Samenwerken

Nederlands energielandschap van de toekomst

Stel dat Nederland in 2050 een volledig duurzame energievoorziening heeft, wat betekent dat voor ons energiegebruik? En hoe ziet ons landschap er dan uit? Een generieke aanpak lijkt niet te bestaan. Elke regio  vereist een aanpak op maat. Een enorme opgave met onnoemlijk vele uitdagingen en kansen op het gebied van ruimtelijke omgeving en het combineren van functies als duurzame energieproductie, wonen, economie, ecologie, recreatie en vele andere terreinen. Hoe gaat ons toekomstige energielandschap er uit zien en hoe pakken we dat aan?

Met medewerking van: Boris Hocks (POSAD) ea. 
Labels: Zon, Wind, Warmte, Samenwerken, Energiebesparing, Financieel / Juridisch/ Fiscaal, Marketing & Communicatie, Toekomst & Innovatie, Organisatie 

Nationaal Programma Energietransitie

De overgang naar een energieneutraal en klimaatbestendig Nederland vraagt een – historisch gezien - gigantische inspanning van burgers, organisaties, bedrijven en de overheid. Dit gaat alleen lukken als we de handen ineen slaan. Gemeenten, provincies en waterschappen stellen samen een Nationaal programma Energietransitie op. Hoe kan dit programma eruit gaan zien? En wat is de status op dit moment?

Met medewerking van: Lian Merkx (VNG)
Labels: Samenwerken, Toekomst & Innovatie, Organisatie

Energiecoöperaties en warmtebedrijven, samen meer mogelijkheden

Samen met je dorp of buurt een collectief warmtenet dat is technisch en financieel nog erg lastig. Ook aan de vraagkant is het lastig, hoe krijgen we bewoners enthousiast? Warmtebedrijven hebben technische expertise en financiële mogelijkheden in huis. Energie coöperaties zijn koplopers in het meekrijgen van mensen. Welke mogelijkheden biedt dan samenwerking? Een aantal eerste initiatieven zijn gestart. Waar staan zij? Waar lopen samenwerkende partijen tegenaan? Hoe kunnen anderen hiervan leren? 

Met medewerking van: o.a. Gijs de Man (Warmtenetwerk), Bas Hofman (CDER), Lex Bosselaar (RVO.nl), Merian Koekkoek (HIER opgewekt)
Labels: samenwerken, warmte, toekomst en innovatie, warmte

Aardgasvrij: van bovenaf of van onderop?

Er worden plannen in gemeenten gemaakt om wijken en buurten aardgasvrij te maken. Maar, wat als het initiatief voor aardgasvrij van bewoners zelf komt? In de buurt zit vaak veel positieve energie, die weg kan vloeien als deze geen ruimte krijgt. Aan de andere kant, als je mensen ruimte geeft, hoe gaat dan de samenwerking met gemeente en netbeheerder? Kortom, hoe komen van bovenaf en van onderop samen? En, welke rol kunnen energiecoöperaties daarin spelen? In deze sessie aandacht voor bewoners die dingen zelf oppakken, samen met de gemeente, en energiecoöperaties die hierbij ondersteunen.

Met medewerking van: Derk Hueting (DhEUT ), Sabine Jansen (Spaargas), Arjen Goodijk (Gemeente Leeuwarden), Elina Jansma en Wim de Vries (Duurzaam Aldlân), Susanne van Suylekom (HIER verwarmt)
Labels: Samenwerken, Toekomst & Innovatie

Regionale energiestrategieën: De eerste lessen

In vijf pilotregio’s is afgelopen jaren gewerkt aan regionale energie strategieën. Diverse partijen werkten aan gezamenlijke plannen om tot energieneutraliteit te komen. Wat zijn de eerste ervaringen? Hoe verliepen de processen? En wat zijn lessons learned? 

Met medewerking van: Sprekers volgen.
Labels: Samenwerken, Toekomst & Innovatie

Slim of zwaar?

De discussie over aardgasvrij gaat nu vaak over de alternatieven; groen gas, elektrisch of warmte. Maar, waar bewegen we naartoe? Is dit toekomstperspectief aantrekkelijk? Of kan het ook slimmer? Deze sessie gaat over slimme lokale energiesystemen. Welke partijen spelen hierin een rol en wat kunnen energiecoöperaties hierin betekenen? Er gebeurt veel! Kom bij deze sessie meer te weten over blockchain voor het lokaal uitwisselen van energie, samenwerken met de netbeheerder. En, hoe gaat het met de experimenten elektriciteitswet? Hoe pakken zij dit aan?

Met medewerking van: Tom Westra (Schoonschip), Philip Gladek (De Ceuvel), Rob van Buitenen (Enpuls)
Labels: Toekomst & Innovatie

Expertsessies

Expertsessies

Op het evenement heb je ook de mogelijkheid om een afspraak te maken met onze experts op deze dag:

 • Nick Maltmans (REScoopNL), expert op het gebied van Power Purchase Agreements
 • Fokko Reinders (Enpuls) voor vragen over aansluiten
 • Henk Kistemaker (Enpuls) voor vragen over aansluiten
 • Roelof Dijkstra (Enpuls) voor vragen over aansluiten
 • Experts van Alliander voor vragen over aansluiten
 • Richard de Bruin (Stedin) voor vragen over LDE
 • Lars Voormolen (Stedin) voor vragen over SDE+
 • Thijs Voortman (Greenvoort) voor juridische vragen
 • Nudar Esshak (Solarif) voor vragen over het verzekeren van panelen
 • Merian Koekkoek, Thijs Wentink en Katrien Prins (HIER opgewekt) voor vragen over de postcoderoosregeling 
 • Merian Koekkoek (HIER opgewekt) voor vragen van en over gemeenten

De afspraak maak je via de NetwerkApp.

Programma

09.30 - 10.00 Ontvangst
10.00 - 11.15 Plenair programma
11.15 - 11.30 Koffiepauze
11.30 - 13.00 Sessieronde 1
13.00 - 14.00 Pauze
14.00 - 15.00 Sessieronde 2
15.00 - 15.30 Pauze
15.30 - 17.00 Sessieronde 3
17.00 - 18.00 Netwerkborrel

Houd voor de meest actuele versie van het programma deze pagina in de gaten! Komende weken worden de meer dan 30 sessies online gezet. 

NetwerkApp

We gaan voor paperless en dus maken we gebruik van de NetwerkApp. De app is te downloaden in Play Store, Appstore of Windows Store op de smartphone of tablet. Via de NetwerkApp kun je je persoonlijke programma samenstellen. Je kiest hiermee de deelsessies, kun je afspraken maken met experts en contact leggen met sprekers en deelnemers. Heb je de NetwerkApp al? Dan hoef je alleen de eventcode toe te voegen. Deze ontvang je zodra jij je hebt aangemeld voor het evenement.

Voorbeeld NetwerkApp

Het evenement HIER opgewekt 2017 wordt mede mogelijk gemaakt door door de inzet, medewerking of bijdragen van:
Greenchoice hoofdsponsor

AllianderEnpulsStedin

VNGRVO.nlLagerwey greencrowd  ServiceHouse

Raedthuys      Huismerk Energie    Engie Buurkracht

  HIER klimaatbureau    ODE Decentraal

 

Het programma van het evenement HIER opgewekt wordt door de leden van de programmacommissie samengesteld: Art den Boer (DE Ramplaan), Aline Fissette (VNG), Sybrand Frietema de Vries (Ús Koöperaasje), Wijnand Jonkers (Natuur- en milieufederaties), Karin Keijzer (RVO.nl), Merian Koekkoek (HIER opgewekt), Gerja Koldenhof (Stedin), Katrien Prins (HIER opgewekt), Arien Scholtens (deA), Sible Schöne (HIER klimaatbureau), Anne Marieke Schwencke (AS-I search), Gerwin Verschuur (Thermo Bello), Hanna de Vries (GrEK) en Siward Zomer (ODE Decentraal).