Plenaire opening met Ed Nijpels

 • We gaan in gesprek met dé man van het Klimaatakkoord: Ed Nijpels. Over participatie van burgers en de rol van de lokale energie-initiatieven. 
   
 • We praten je bij met gloednieuwe cijfers van de Lokale Energie Monitor 2019: wat hebben de lokale coöperaties in 2019 met elkaar bereikt?
   
 • We discussiëren over de cruciale vraag: hoe krijgen we meer mensen mee in de energietransitie?
   
 • De Speld LIVE sluit af met een satirische nieuwsshow waarin nieuws, reportages en interviews met een lach en een knipoog elkaar afwisselen. 

Ruim 30 deelsessies over actuele onderwerpen

Na het plenaire programma is er een breed scala aan deelsessies. Verdiep je in de onderwerpen van jouw interesse met een keuze uit ruim 30 sessies. Of plan een persoonlijke afspraak met een van de experts. De sessies zijn vormgegeven binnen vier themalijnen

Voor ieder wat wils! Of je nu van een (startende) energiecoöperatie, gemeente, of andere organisatie bent. En of je nu veel of weinig achtergrondkennis hebt. Ook is er voldoende gelegenheid om te netwerken.

Inschrijven voor sessies

Je kunt je voor sessies aanmelden en een afspraak plannen met een expert via de NetwerkApp. Deelnemers ontvangen hierover bericht. Het precieze tijdsschema van de sessies vind je ook in de NetwerkApp.

Naar sessie-overzicht

Themalijnen

1. Duurzame opwek op land; meer eigendom van de lokale omgeving

In het Klimaatakkoord wordt het belang van participatie van burgers erkend. En de ambitie vastgelegd dat 50% van de hernieuwbare energieproductie op land in eigendom is van de lokale omgeving. Deze themalijn gaat over hoe we de ambitie waarmaken: Hoe zorgen we dat participatie daadwerkelijk onderdeel wordt van de Regionale Energiestrategieën? Welke goede voorbeelden wijzen ons de weg?

2. Wonen zonder aardgas

In 2030 moeten 1,6 miljoen woningen aardgasvrij zijn en in 2050 alle 7,8 miljoen woningen. Er zijn verschillende duurzame warmtealternatieven, we moeten op zoek naar de beste oplossing per wijk. In deze themalijn: Hoe betrekken we bewoners bij ontwikkeling van de plannen en de uitvoering? Welke kansen liggen er voor coöperatieve warmteprojecten? Hoe zorgen we dat iedereen mee kan doen?

3. Projectontwikkeling en organisatie

In de ontwikkeling van een specifiek project én de organisatie van je initiatief, kom je vroeg of laat struikelblokken tegen. Of het nu gaat om een zon- of windproject, ledenwerving of administratie. Deze themalijn geeft inzichten in projectontwikkeling en organisatie: Hoe pakken andere initiatieven het aan? Hoe versterk je je slagkracht? Met wie werk je samen?

4. Energiewereld in beweging

De wereld om ons heen is in beweging. In het Klimaatakkoord staan afspraken met diverse sectoren over de maatregelen die we moeten nemen om de klimaatdoelen te halen. Nieuwe wetgeving moet ontwikkeld worden. Nieuwe businessmodellen gezocht. Nieuwe innovaties dienen zich aan. Hoe ziet de energietoekomst eruit? 

Programmatips

Last van keuzestress bij het kiezen van sessies? Wij helpen een handje.

Gemeenten:

 • Wil je inspiratie voor bewonerscommunicatie over aardgasvrij wonen? Bezoek sessie: 1.2 / 2.1 / 2.4 / 2.6 
 • Meer inzicht in samenwerking met lokale energie-initiatieven of coöperaties? Aanraders: sessie 1.52.84.4

Beginnende initiatieven:

Gevorderde initiatieven:

 • Als gevorderd initiatief de volgende stap zetten? Bezoek: sessie 1.4 / 1.5 / 3.2 / 3.33.5 / 4.6 

bekijk alle sessies

Sessies themalijn 1: Duurzame opwek op land; meer eigendom van de lokale omgeving

1.1 Lessen van Krammer: hoe ontwikkel je een grootschalig coöperatief project?

Het Klimaatakkoord streeft naar 35 TWh opwek van duurzame energie op land in 2030. Met daarbij de ambitie van 50% in eigendom van de lokale omgeving. Maar hoe pak je zo’n grootschalig coöperatief energieproject aan? Windpark Krammer – een initiatief van Deltawind en Zeeuwind –  is een voorbeeld waar we veel van kunnen leren. Met 34 turbines en een totaal vermogen van 102 MW is het windpark het grootste burgerinitiatief van Nederland. Windpark Krammer deelt haar lessen.

Met medewerking van: Tijmen Keesmaat (Windpark Krammer), Marco Spaans (Zeeuwind)
Labels: Organisatie, Wind, Financieel, juridisch en fiscaal, Samenwerken, Marketing & communicatie

1.2 Lokale energieprojecten: van niche naar mainstream

Greenchoice droomt ervan dat iedereen in Nederland zelf zijn eigen energie opwekt. Lokale energieprojecten zijn een belangrijke basis voor een échte overgang naar 100% groene energie. Hoe krijgen we meer mensen mee en maken we de lokale energiebeweging ‘inclusiever’? De donkergroene voorhoede weten we inmiddels goed te bereiken, maar hoe zit dat met de rest? Wie zijn deze mensen en wat hebben ze nodig om zich aan te kunnen sluiten? In deze interactieve sessie dagen we je uit om je projecten onder de loep te nemen: hoe aantrekkelijk en toegankelijk zijn ze daadwerkelijk? 

Met medewerking van: Bastiaan de Boer (Greenchoice), Floris den Broeder (Greenchoice)
Labels: Marketing & communicatie, Zon, Wind

1.3 Regionale Energiestrategieën (RES) voor beginners

Regio’s zijn begonnen met het opstellen van Regionale Energiestrategieën (RES). Hoe zit het proces van de RES eruit? Welke partijen zijn daarbij betrokken? Wat kunnen regio’s doen om inwoners te betrekken? In deze sessie legt het Nationaal Programma RES uit wat er al gebeurt en wat er nog aan komt. En wat je vervolgens zelf als energiecoöperatie kunt bijdragen.

Met medewerking van: Merian Koekkoek (Klimaatstichting HIER), Karen Arpad (NP RES), Lennart Lalieu (NP RES), Annie van de Pas (NMF)
Labels: Regionale Energiestrategieën, Samenwerking 

1.4 Samenwerking tussen coöperatie en projectontwikkelaar

Het is van doorslaggevend belang dat energiecoöperaties en projectontwikkelaars goed samenwerken. Alleen dan kunnen we de ambitie waarmaken van 50% hernieuwbare energie in eigendom van de lokale omgeving. En daarmee voldoende wind- en zonne-energie op land realiseren. In deze sessie delen coöperaties en ontwikkelaars de ins en outs van hun onderlinge samenwerking. We bespreken de rolverdeling, zowel organisatorisch, financieel als cultureel.

Met medewerking van: Gerlach Velthoven (Energie Samen Rivierenland), Hans Adams (Betuwewind), Guus Ydema (Coöperatie 2030), Arjen Schamhart (Coöperatie Vrijstad Windwinning), Hylke Jelsma (Eneco), Allard van der Steege (Ventolines), Arthur Vermeulen (Pure Energie)
Labels: Samenwerken, Organisatie, Zon, Wind, Financieel, juridisch en fiscaal

1.5 50% eigendom van de lokale omgeving: wat en hoe?

In het Klimaatakkoord staat het streven naar 50% eigendom van de lokale omgeving. Dat is mooi, maar wat betekent dit nu écht? Dat kom je in deze sessie te weten. Grootschalige wind- en zonprojecten op land ontwikkelen we voortaan mét de lokale omgeving. Hoe? We geven voorbeelden uit de praktijk.

Met medewerking van: Liesje Harteveld (Energie Samen), Cilou Bertin (Energie Samen), Siward Zomer (Energie Samen), Jennie Tissingh (Windunie)
Labels: Regionale Energiestrategieën, Wind, Zon, Samenwerking

Sessies themalijn 2: Wonen zonder aardgas

2.1 Tips en tricks voor een aantrekkelijke uitnodiging aan bewoners

Wanneer en hoe informeer en betrek je buurtgenoten of bewoners bij de warmtetransitie? In deze interactieve sessie vertelt Rob Wijsman van gemeente Lansingerland over hun aanpak en deelt Christine Bleijenberg (onderzoeker bij Hogeschool Utrecht) inzichten over 'het goede gesprek'. Vervolgens ga je zelf aan de slag: hoe nodig jij als gemeente of bewonersinitiatief, of juist samen, bewoners uit om mee te doen met aardgasvrij wonen. Want participatie begint met de juiste uitnodiging!

Met medewerking van: Rob Wijsman (Gemeente Lansingerland), Christine Bleijenberg (Hogeschool Utrecht), Monique Bollen (Klimaatstichting HIER)
Labels: Samenwerken, Marketing & communicatie, Warmte, Gemeenten

2.2 Op weg naar een aardgasvrije wijk - voorbeelden van verschillende aanpakken uit de praktijk

Een hele wijk van het gas halen. Voor sommige gemeenten nog toekomstmuziek, bij andere worden de plannen steeds concreter. De gemeente Ermelo biedt bewoners van de wijk West al in 2020 een subsidie om zelf voor een alternatief te kiezen. In de Groningse wijk Paddepoel werkt 050Buurtwarmte aan een warmtenet dat in handen van de bewoners komt. Amersfoort is in gesprek in een jaren ’70 wijk; ook al zijn nog veel vragen onbeantwoord en kan aan bewoners nog geen concreet perspectief geboden worden. Verstandig of niet? In deze sessie vertellen de gemeenten én bewoners hoe de verschillende aanpakken bevallen, en wat ze onderweg geleerd hebben. Naast deze praktijkvoorbeelden geeft het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties uitleg over subsidieaanvragen voor de tweede ronde Proeftuinen in het Programma Aardgasvrije Wijken. Handig voor wie daar vragen over heeft!

Met medewerking van: Niko Paap (gemeente Amersfoort), Marjo Kroese (gemeente Ermelo), Rianne Klein Hulse (gemeente Ermelo), Jocelyn Poel (inwoner Ermelo), Alex Hekstra (inwoner Ermelo), Jaap Drooglever (Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties), Anne Huizinga (050Buurtwarmte), Els Struiving (050Buurtwarmte), Jan Zuilhof (Klimaatstichting HIER)
Labels: Samenwerken, Organisatie, Warmte, Gemeenten

2.3 Keuzemenu aardgasvrij: hoe kom je tot de beste oplossing voor jouw buurt

Geen aardgas meer. Maar wat dan wel? In deze sessie legt Jina Bhagwandas van het Expertise Centrum Warmte uit welke vijf hoofdstrategieën je kunt toepassen om de wijk te verduurzamen. En in welke situatie welke strategie technisch en financieel het best toepasbaar is. Ook komen duurzame warmtebronnen aan bod. Kortom: een heldere uitleg van een complexe opgave.

Met medewerking van: Jina Bhagwandas (Expertise Centrum Warmte)
Labels: Warmte, Regionale Energiestrategie

2.4 Van eenpitter naar breed gedragen initiatief

Een aardgasvrij-initiatief begint vaak bij één of een paar bewoners, maar de transitie is uiteindelijk van iedereen in de wijk. Hoe voorkom je dat alleen de groene koplopers de agenda bepalen? Wanneer spreek je namens de hele wijk, en hoe weet je dat eigenlijk? Hoe bouw je een verhaal op dat bij iedereen aanslaat? In deze sessie vertelt de Amsterdamse energiecoöperatie KetelhuisWG hoe ze dit aanpakken. En Buurkracht en TNO delen de eerste pilotresultaten van een tool die helpt bewoners die nog weinig met duurzaamheid bezig zijn, tóch te betrekken.

Met medewerking van: Annette Schermer (KetelhuisWG), Djoera Eerland (Buurkracht), Jan Zuilhof (Klimaatstichting HIER), Nicole de Koning (TNO), Aleida Verheus (Tauw), Ted Zwieterink (KetelhuisWG)
Labels: Samenwerken, Marketing & communicatie, Energiebesparing, Organisatie, Warmte

2.5 Op zoek naar oplossingen voor energie-armoede

Zo’n 750.000 huishoudens hebben te weinig geld om hun energierekening te betalen. Hoe kunnen energie-initiatieven en gemeenten deze mensen helpen en motiveren om energiebesparende maatregelen te nemen in huis? Zodat ze geld besparen, hun wooncomfort beter wordt, én we ze betrekken bij de energietransitie. In deze interactieve sessie duiken we in het probleem energiearmoede. We gaan samen op zoek naar praktische oplossingen, die we voorleggen aan een bewonerspanel van minima.

Labels: Marketing & communicatie, Energiebesparing, Gemeenten
Met medewerking van: Koen Straver (ECN part of TNO), Roel Woudstra (Stichting Energiebank Nederland), Piet van Veen (ZutphenEnergie), Joost Spithoven (Vrijstad Energie), Jan van Kats (Vrijstad Energie), Jolein Schorel (Klimaatstichting HIER)

2.6 Spelenderwijs met de buurt in gesprek

In deze interactieve sessie kruip je zelf weer eens in de rol van bewoner. We gaan in op welke vragen, zorgen en wensen bij bewoners leven als het gaat over een aardgasvrije toekomst voor de wijk. Hoe kun je daar als energie-initiatief of gemeente constructief in meedenken en mensen betrekken? Ook al is er nog niet overal een oplossing voor.

De sessie staat in het teken van het bewonersspel HIER begint het, dat sinds dit jaar in verschillende buurten in Nederland gespeeld wordt. Dé tool om buurtbewoners te betrekken bij en te informeren over aardgasvrij. We doorlopen het spel in een notendop.

Met medewerking van: Sanne Dietz (Klimaatstichting HIER)
Labels: Marketing & communicatie, Warmte, Gemeenten

2.7 Aan de slag met warmte: een stappenplan voor lokale initiatieven

Steeds meer energie-initiatieven willen aan de slag met warmte. Hoe pak je het aan? In deze sessie geeft Buurtwarmte (een dienst van Energie Samen) inzicht in het proces van een warmteproject, van initiatief tot exploitatie. Dit aan de hand van twee praktijkvoorbeelden: de wijken Paddepoel in Groningen en Assendorp in Zwolle.

Met medewerking van: Gerwin Verschuur, Kirsten Notten, Steven Volkers (Buurtwarmte/Energie Samen)
Labels: Warmte, Organisatie, Samenwerken

2.8 Samenwerking tussen gemeente en warmte-initiatief: hoe borgen we de leerervaringen van koplopers

Assertieve burgerinitiatieven willen maar wat graag aan de slag om hun buurt van het aardgas af te helpen. De gemeente is hier hard bij nodig, maar de samenwerking wil nog niet altijd vlotten. Wat gebeurt er tot nu toe? Wat kunnen we daarvan leren? En hoe kunnen we de positie van bewonersinitiatieven borgen in de transitievisie warmte? Kijk mee met de koplopers in de warmtetransitie.

Met medewerking van: Sible Schöne (Klimaatstichting HIER), Tijmen Klip (Klimaatstichting HIER)
Labels: Samenwerken, Warmte, Gemeenten

Sessies themalijn 3: Projectontwikkeling en organisatie

3.1 Hoe ontwikkel je een zonnepark?

In deze sessie nemen twee energiecoöperaties je mee in het proces van het ontwikkelen van een zonnepark. Wat komt erbij kijken? Welke lessen hebben zij gaandeweg geleerd? Daarnaast vertelt Alex de Meijer over omgaan met weerstand van de omgeving, en hoe je de gemeente beïnvloedt om te kiezen voor 50% lokaal eigendom. 

Met medewerking van: Alex de Meijer (Gelderse Natuur en Milieufederatie), Ad van de Ven (Zonnepark Welschap), Willem Schaap (Zonnedorpen)
Labels: Zon, Samenwerken, Organisatie, Financieel, juridisch en fiscaal

3.2 Backoffice: beyond Excel

Veel energiecoöperaties bestaan inmiddels enkele jaren, bedienen een grote groep leden en klanten, en zijn een serieuze samenwerkingspartner. Hoe bouw je verder aan een professionele, vertrouwenwekkende en blijvend laagdrempelige organisatie? Deze sessie is voor coöperaties die Excel willen ontgroeien. We bespreken welke tools en samenwerkingspartners kunnen ondersteunen bij beheer van leden, producten en processen. LochemEnergie vertelt over hun ontwikkeling, en hun ervaring met administratiesysteem Voorstroom.

Met medewerking van: Paul Stolte (Coöperatie LochemEnergie), Marco Scholten (Voorstroom)
Labels: Marketing & communicatie, Organisatie, Coöperatieontwikkeling

3.3 Coöperatieontwikkeling volgens de Trias Coöperatica

Je energiecoöperatie draait op vrijwilligers, de middelen zijn beperkt. Organisatie en kennis zijn nog groeiende. Hoe stuur je actief op de ontwikkeling naar een volwaardige partij in de lokale energietransitie? Aan de hand van de Trias Coöperatica nemen we je mee naar je coöperatieve basis. Een denkmodel voor strategische ontwikkeling van de coöperatie op drie samenhangende niveaus: leden, samenwerkingspartners, en regionaal en nationaal netwerk. In deze interactieve sessie dagen we je uit de ontwikkeling van je coöperatie met de Trias Coöperatica concreet te maken. Om mee aan de slag te gaan in je eigen coöperatie!

Met medewerking van: Ronald Korpershoek (Opgewekt Houten/Rabobank), Ruud Schuurs (Adviseur in Beweging), Gerwin Verschuur (Thermo Bello), Henk Doorenspleet (Kerschoten EnergieNeutraal)
Labels: Samenwerken, Organisatie, Coöperatieontwikkeling

3.4 Communicatie: leden werven met een helder verhaal

Je wilt zoveel mogelijk vrijwilligers, leden en klanten werven voor je duurzame initiatief. Maar hoe overtuig je mensen? Enthousiasme alleen is niet genoeg. Je hebt inzicht in je doelgroepen nodig en een helder verhaal dat vertrouwen wekt. In deze interactieve workshop ga je zelf aan de slag met praktische tips.  

Met medewerking van: Igor ter Halle en Pascal de Vries (Hogeschool Windesheim)
Labels: Marketing & communicatie

3.5 Projectfinanciering van wind- en zonprojecten

Een wind- of zonproject ontwikkelen vraagt vaak om leningen van banken of fondsen. Financiering is goed mogelijk, maar tijdig juiste keuzes maken rond materialen, partijen en contracten is cruciaal.  Deze workshop geeft inzicht in hoe je het financieringstraject zo efficiënt en effectief mogelijk doorloopt. We doorlopen de meest relevante contracten voor projectfinanciering op hoofdlijnen, zoals PPA, recht van opstal, EPC- en O&M-contract.

Met medewerking van: Ronald Korpershoek (Rabobank), Chiel de Graas (Rabobank)
Labels: Zon, Wind, Financieel, juridisch en fiscaal

Sessies themalijn 4: Energiewereld in beweging

4.1 Programma’s en tools in de warmtetransitie - een overzicht

De warmtetransitie is een enorme opgave. Er verschijnen allerlei partijen, programma’s en tools ten tonele; ECW, PAW, RES. Wat houden ze in en hoe verhouden ze zich tot elkaar? Lex Bosselaar van het Expertise Centrum Warmte (ECW) zorgt dat je door de bomen het bos weer ziet: van Klimaatakkoord tot een aardgasvrije woning.  

Met medewerking van: Lex Bosselaar (Expertise Centrum Warmte), Roel Woudstra (Participatiecoalitie), Tijmen Klip (Klimaatstichting HIER)
Labels: Warmte, Samenwerken, Regionale Energie Strategie, Gemeenten

4.2 Extreme hitte en kou: wat is straks de beste aardgasvrij-oplossing?

Ons klimaat verandert, het weer wordt steeds extremer. Daar ondervinden we dagelijks al de gevolgen van. Zeker na de afgelopen zomer is duidelijk dat onze woningen niet alleen geschikt moeten zijn voor periodes van koude, maar dat hitte ook een belangrijk aandachtspunt is. Waar moeten we de komende veertig jaar rekening mee houden volgens de klimaatscenario’s van het KNMI? En wat is, met oog op die extremen, de beste aardgasvrijoplossing voor de wijk? 

Met medewerking van: Pieter Nuiten (Stichting W/E adviseurs duurzaam bouwen), Jan Engels (Klimaatverbond Nederland), Sible Schöne (Klimaatstichting HIER)
Labels: Toekomst & innovatie, Warmte, Gemeenten

4.3 Nieuwe Energiewet; kansen voor energiecoöperaties

Een nieuwe Energiewet is in de maak. Hoe zien de contouren voor deze nieuwe wet eruit? Wanneer komt hij er? En waar liggen eventueel kansen voor energiecoöperaties? In deze sessie geeft het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat uitleg over de nieuwe wet en is er ruimte voor inbreng.

Met medewerking van: Ries Kamphof en Simone van Sligter (EZK), Katrien Prins (Klimaatstichting HIER)
Labels: Samenwerken, Organisatie, Toekomst en innovatie

4.4 Onderweg naar meer coöperatieve duurzame mobiliteit

Het streven is dat in 2030 bijna een kwart van het Nederlandse wagenpark elektrisch rijdt. Daarvoor zijn 1,8 miljoen publieke laadpunten nodig. Er gaat dus veel gebeuren de komende tien jaar! Welke rol kunnen lokale initiatieven hierbij spelen? In deze sessie vertelt Elaad over de Nationale Agenda Laadinfrastructuur. Ook bespreken we wat lokale energie-initiatieven zoal doen op gebied van elektrisch rijden en de insteek die ze daarbij kiezen. 

Met medewerking van: Martine Maarschalkerweerd (Elaad), Erik Vos (deA), Tonnie Tekelenburg (LochemEnergie)
Labels: Toekomst en innovatie, Samenwerking

4.5 Geef je mening! Nieuwe landelijke HIER campagne over energie besparen

Veel mensen willen best energie besparen, bijvoorbeeld met isolatie. Toch is er vaak iets dat hen tegenhoudt: tegenstrijdige adviezen van verkopers, weinig vertrouwen in het effect, of gewoon geen zin om het uit te zoeken. En wie kan je dan beter helpen dan die buur die al een maatregel genomen heeft? HIER begint in 2020 aan een grote campagne die daarop inspeelt en kreeg daarvoor een bijdrage van de Nationale Postcode Loterij. In deze interactieve sessie vertellen we jou er – onder embargo – meer over. En minstens zo belangrijk: we vragen je feedback om ons plan aan te scherpen en bruikbaar te maken voor jou. Kom je meedenken (en misschien wel als een van de eersten aansluiten)?

Met medewerking van: Jan Zuilhof (Klimaatstichting HIER), Eva van der Weiden (Klimaatstichting HIER), Gerard van der Werf (Motivaction)
Labels: Samenwerken, Marketing & communicatie, Energiebesparing, Warmte

4.6 Energie-infrastructuur van nu naar 2050

Netbeheerders spelen een cruciale rol in het realiseren van de doelen uit het Klimaatakkoord. Deze sessie geeft een inkijkje in de thema’s waar netbeheerders, en (in)direct ook energie-initiatieven, mee te maken hebben. Zoals het betrouwbaar houden van het elektriciteitsnet, hoe grootschalige opwek van duurzame energie daarin past, en hoe ze omgaan met data en participatie van de omgeving. Daarnaast hoor je meer over de rol die de netbeheerders vervullen bij de RES’en en Transitievisie Warmte. Want alleen door samenwerking tussen alle partners is de energietransitie mogelijk.

Met medewerking van: Eelco de Vink (Stedin), Harm Luisman (Alliander), Marijn Renting (Enexis)
Labels: Toekomst & innovatie, Samenwerken, Regionale Energiestrategie

4.7 Overheden ‘Practice what you preach’ met de CO2-Prestatieladder

De ‘CO2-Prestatieladder’ wordt door overheden gebruikt om bedrijven te stimuleren aan de slag te gaan met CO2-reductie, én om de eigen organisatie te verduurzamen. Tijdens deze sessie leer je hoe je de ‘ladder' inzet als CO2-managementsysteem. Hoe krijg je inzicht in je CO2-uitstoot en welke maatregelen kun je treffen om de uitstoot te reduceren? Daarnaast krijg je uitleg over hoe je als overheid een certificaat kunt behalen en hoe je de ladder inzet bij aanbestedingen. 

Deze sessie is met name interessant voor overheden en bedrijven.

Met medewerking van: Brian Heikamp en Annemiek Lauwerijssen (Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen)

4.8 Kamerleden in gesprek met de lokale energiebeweging

William Moorlag (PvdA) en Agnes Mulder (CDA) gaan onder leiding van dagvoorzitter Kim Coppes in gesprek met de lokale energiebeweging over de onderwerpen die jullie belangrijk vinden. 

50% eigendom van de lokale omgeving, wijkaanpak aardgasvrij, financiering… laat weten waar je het over wil hebben! Meld je aan voor de sessie en draag via de link die je een week van tevoren ontvangt, zelf onderwerpen aan. Kom naar de sessie en doe mee aan het gesprek! 

Met medewerking van: Willem Moorlag (PvdA), Agnes Mulder (CDA), Kim Coppes (dagvoorzitter)

Partnersessies

Op de beursvloer van het evenement maak je kennis met verschillende partijen. Een aantal van hen organiseert een korte partnersessie van 30 minuten. Ze praten je graag vanuit hun perspectief bij op de volgende onderwerpen:

Partnersessie Greenchoice: Onderhoud en monitoring van je energieproject

De energietransitie is in volle gang, serieuze investeringen worden gedaan en veel lokale projecten worden opgezet. Maar dan? Hoe zorgen we ervoor dat de energietransitie op de lange termijn een succes wordt? Het antwoord: Onderhoud & monitoring. Duurzame (zonne-)energieprojecten pro-actief monitoren, preventief onderhouden en daarmee de transitie naar een stabiele duurzame energieopwekking versnellen door kwaliteit te waarborgen en rendement te behalen. Want voorkomen is beter dan genezen! 

Met medewerking van: Geert van Vianen en Seth Leenman (KiesZon)
Labels: Zon

Partnersessie RVO: EU HEROES – Europese samenwerking om belemmeringen op te lossen

RVO demonstreert in deze sessie een nieuw gestandaardiseerd financieel model voor de ontwikkeling van lokale zonprojecten. Het model is speciaal ontwikkeld voor lokale energie-initiatieven en geeft inzicht in de best mogelijke opties voor de lokale energie-infrastructuur.

Het model is in samenwerking met verschillende Europese partners ontwikkeld binnen het EU Heroes project. Vanuit dit project zullen ook beleidsaanbevelingen worden geformuleerd voor de Europese Commissie. In deze sessie kun je hier input voor leveren. Welke belemmeringen voor zonprojecten zou jij op Europees niveau aangekaart willen hebben?

Met medewerking van: Wido van Heemstra, Jesper Juffermans (RVO)
Labels: Zon, Toekomst & innovatie

Partnersessie Stedin: LEF in Hoog Dalem

Het energienet verslimmen, daar gaan we voor met LEF in Hoog Dalem! LEF – Lokaal, Energie en Flexibiliteit – is een praktijkproef waarbij vijftien huishoudens één energiecommunity vormen. Met LEF wekken deze huishoudens samen zoveel mogelijk lokaal energie op. De opgewekte energie wordt direct onderling uitgewisseld en afgerekend. En als ze energie tekort komen, krijgen zij flexibele 'noodvoorziening’ van het bestaande net. Arjen Zuijderduijn van Stedin deelt in deze partnersessie de ins en outs van het project.

Met medewerking van: Arjen Zuijderduijn (Stedin)
Labels: Toekomst & innovatie

Partnersessie Enexis: Visie Enexis Groep: Kansen en mogelijkheden van groen gas

Groen gas is nodig binnen het duurzame energiesysteem van de toekomst. Maar welke kansen en mogelijkheden biedt groen gas? De SDE+ negeert de systeemwaarde van groen gas en leidt niet tot het doel van 70 PJ in 2030. De productiestimulering moet aangepast worden naar een leveranciersverplichting. De sector dient geprofessionaliseerd te worden om groen gas een boost te geven. Wil je meer weten? Kom naar deze partnersessie waarin Enexis je bijpraat over de kansen van groen gas.

Met medewerking van: Alexander Savelkoul (Enpuls)
Labels: Toekomst & innovatie

Partnersessie ENGIE: Samenwerken aan lokale duurzaamheid

ENGIE neemt je mee in de mogelijkheden die zij biedt om samen lokale duurzaamheid te creëren. Van advies rondom financiering, participatie en activatie van leden tot ontwikkeling, installatie en onderhoud van je duurzame project. Ze doen het graag samen met jou; van een klein zonneproject tot een innovatieve warmteoplossing of windpark en verduurzaming van de wijk. In deze interactieve sessie volop handige tips om direct mee aan de slag te gaan en voorbeelden van wat ENGIE in huis heeft om samen met jou te werken aan lokale duurzaamheid.

Met medewerking van: Joris Pouw (ENGIE)
Labels: Samenwerken

Partnersessie Vattenfall: Waar kunnen Vattenfall en energiecoöperaties elkaar versterken?

Vattenfall wil fossielvrij leven binnen één generatie mogelijk maken. Daarom ontwikkelen ze samen met energiecoöperaties door heel Nederland duurzame energie. Maar, wat kunnen beide partijen precies voor elkaar betekenen? In een mini snelkookpan van ongeveer dertig minuten verkent Vattenfall graag met jou hoe een partnership er uit kan zien. Wat is de mogelijke toegevoegde waarde van een (internationaal) bedrijf als Vattenfall voor (lokale) coöperaties? Voorfinanciering, duurzame producten, technische kennis? Waar lopen coöperaties tegenaan waarbij Vattenfall wellicht een positief verschil kan maken?

Met medewerking van: Erik van Norren, Gerard van Oostveen en Puck Sanders (Vattenfall)
Labels: Samenwerking

Partnersessie Windunie: Van 50% naar 100% lokaal!

Van 50% naar 100% lokaal eigendom? Het is mogelijk! Tijdens deze sessie geeft Windunie inzicht in de mogelijkheden voor o.a. procesparticipatie en mede-eigenaarschap bij wind- of zonneprojecten. Is deze aanpak wat voor jou? Doe de test tijdens deze interactieve partnersessie.

Met medewerking van: Sigi van Driel - Simons (Windunie)
Labels: Wind, Zon

Partnersessie Alliander: Waterstof: de feiten op een rijtje

Waterstof, het is een van de buzzwords in de energietransitie. Waar is het de komende jaren een oplossing voor? En waarvoor (nog) niet? Kortom: wat is feit, wat is de kans en wat is nog een toekomstdroom? Gebiedsregisseur Rolf ter Bekke van netbeheerder Liander geeft een snelle blik op waterstof en de rol van de netbeheerder. Vervolgens gaan we in discussie over de rol die coöperaties kunnen spelen.

Met medewerking van: Rolf ter Bekke (Alliander)
Labels: Toekomst & innovatie

Partnersessie Cronius: Hoe ziet de ultieme website voor een initiatief eruit?

Internetbureau Cronius ontwikkelt uitsluitend digitale tools voor de energietransitie. Whitelabel-energieloketten, initiatiefwebsites en tools als MIJNenergieinzicht moeten initiatieven en lokale overheden ondersteunen bij het uitvoeren van hun taken en ambities. Kom naar deze partnersessie om kennis te maken en laat je inspireren hoe je online slim aanwezig bent.

Meld je direct aan of ga terug naar de    EHO hoofdpagina
Heb je vragen over het aanmelden? Schroom niet! Stuur een mailtje naar info@evenementhieropgewekt.nl of bel ons op 030 275 9623.

Beursdeelname

Jouw organisatie met een stand in de schijnwerpers op het Evenement HIER opgewekt? Neem contact op met Caroline via caroline@hier.nu.

Bekijk de mogelijkheden  

Het Evenement HIER opgewekt 2019 wordt mede mogelijk gemaakt door de inzet, medewerking of bijdragen van:

Logo Greenchoice     Logo Rijksoverheid      klimaatstichting HIER

Alliander  Enpuls    Stedin

  Logo Energie Samen    ENGIE Prowind

Pure Energie          Windunie        Vattenfall

Enercon           Huismerk Energie           BHM Solar        Talent voor Transitie

      OM nieuwe energie          Cronius            CO2-Prestatieladder