Op deze pagina vind je voorbeelddocumenten waarmee initiatieven een snelle stap kunnen zetten en (eventueel) kosten kunnen besparen. Sommige documenten, zoals de juridische modellen, zijn in opdracht van HIER opgewekt uitgevoerd met als doel ze laagdrempelig beschikbaar te stellen. Andere documenten worden beschikbaar gesteld door vooroplopende coöperaties. Alles in het kader van samen werken en samen kennisdelen!

Juridische modellen voor postcoderooscoöperaties

In opdracht van HIER opgewekt heeft advocaten- en notariskantoor Eversheds modeldocumenten voor gebruik bij de postcoderoosregeling  gemaakt. In de modeldocumenten zijn bepalingen opgenomen zodat wordt voldaan aan de eisen die de Regeling Verlaagd Tarief stelt aan coöperaties. Deze modellen kunnen als basis dienen voor de notaris bij wie je je coöperatie laat oprichten. Uiteraard staat het partijen vrij om de statuten naar wens op maat aan te passen.   

NB: Deze modeldocumenten zijn op elkaar afgestemd en dienen dan ook tezamen te worden gebruikt, danwel in onderling verband op maat te worden aangepast.

Voorbeelden van dakovereenkomsten en opstalrecht

Tenzij je coöperatie zelf eigenaar is van een pand of stuk grond, wordt je collectieve zonproject altijd geplaatst op het dak of stuk grond van iemand anders. Dat betekent goede afspraken maken! Én juridisch borgen dat de installatie daadwerkelijk in eigendom blijft van de coöperatie. Er zijn geen standaarden voor een dakovereenkomst of opstalrecht. Wel kunnen we een aantal voorbeelden delen. 

Lees verder en bekijk de voorbeeldcontracten

Beslisboom Zon: Aan de slag met je businesscase

Stel, je ziet kans om op een locatie (dak of grond) een collectief zonnesysteem te realiseren. Welke financieringsmogelijkheden zijn er dan? Kun je je zonneproject rendabel maken? De beslisboom Zon geeft je inzicht in de mogelijkheden en helpt je bij het doorrekenen van kansrijke opties. Zo kun je gericht aan de slag om je businesscase vorm te geven!

Ga naar de Beslisboom Zon 

Voorbeeld businesscase postcoderoosproject

Hoe ziet een businesscase voor een postcoderoosproject (PCR) eruit? Met welke kosten moet je rekening houden? Welke inkomsten kun je verwachten? En hoe ga je om met onzekere kosten in het doorrekenen van de businesscase? In dit artikel maken we een kort rondje langs de verschillende variabelen die nodig zijn om een goede berekening te maken en werken deze uit aan de hand van een voorbeeldproject.

Lees verder en bekijk de voorbeeld businesscase

Handboeken voor postcoderoosprojecten

1. Handboek succesvolle PV-exploitaties via regeling verlaagd tarief (2015)

In opdracht van de Provincie Groningen heeft Greenspread een handreiking samengesteld omtrent succesvolle zon-PV-exploitaties via de Regeling Verlaagd Tarief, oftewel de “postcoderoos-regeling”. 

Lees verder & download het handboek

2. Handboek: Postcoderoosprojecten in de (Groningse) praktijk (april 2017)

Dit handboek gemaakt door de provincie Groningen biedt naast de laatste ins en outs van de regeling, een actueel inzicht in de Groningse praktijk.

Lees verder & Download het handboek

3. Handboek: Postcoderoosprojecten in de (Drentse) praktijk (oktober 2017)

Dit handboek biedt actuele kennis over de postcoderoosregeling en een kijkje in Drentse praktijk. 

Lees verder & Download het handboek

De paraplu waaraan je jouw communicatie aan kan ophangen: 

Vertel je eigen verhaal met de positieve energie van de hele beweging

Wat is nu eigenlijk het grotere, gemeenschappelijke verhaal? Wat willen we vertellen aan de mensen die nog niet bij deze burgerenergiebeweging zijn aangesloten? Hoe laten we zie dat de beweging groter is dan alleen jouw lokale energiecoöperatie of initiatief? En welke woorden kiezen we om hen te raken? Kortom: wat is het verhaal dat we met z’n allen zouden willen laten rondzoemen in het land? 

Samen met verschillende energiecoöperaties en energie-initiatieven is in co-creatiesessies de kern van het grotere, gemeenschappelijke verhaal boven water gehaald. Professionele storytellers hebben deze ingrediënten vervolgens samengevoegd tot een aantal aansprekende verhalen, speciaal geschreven om door jullie - lokale energiecoöperaties en initiatieven in Nederland - te worden gebruikt.

Er zijn in totaal zes verhalen beschikbaar: één algemeen basisverhaal en vijf meer gerichte verhalen. De tekst van elk verhaal kun je op maat maken voor je eigen initiatief.

Lees verder en bekijk de verhalen