Op deze pagina vind je voorbeelddocumenten waarmee initiatieven een snelle stap kunnen zetten en (eventueel) kosten kunnen besparen. Sommige documenten, zoals de juridische modellen, zijn in opdracht van HIER opgewekt uitgevoerd met als doel ze laagdrempelig beschikbaar te stellen. Andere documenten worden beschikbaar gesteld door vooroplopende coöperaties. Alles in het kader van samen werken en samen kennisdelen!

Juridische modellen voor postcoderooscoöperaties

Sinds 1-1-2014 is de Regeling Verlaagd Tarief bij collectieve opwek van kracht. De volgende modeldocumenten zijn in opdracht van HIER opgewekt door advocaten- en notariskantoor Eversheds gemaakt. In de modeldocumenten zijn bepalingen opgenomen zodat wordt voldaan aan de eisen die de Regeling Verlaagd Tarief stelt aan coöperaties. Deze modellen kunnen als basis dienen voor de notaris bij wie je je coöperatie laat oprichten. Uiteraard staat het partijen vrij om de statuten naar wens op maat aan te passen.   

NB: Deze modeldocumenten zijn op elkaar afgestemd en dienen dan ook tezamen te worden gebruikt, danwel in onderling verband op maat te worden aangepast.

Voorbeelden van dakovereenkomsten en opstalrecht

Tenzij je coöperatie zelf eigenaar is van een pand of stuk grond, wordt je collectieve zonproject altijd geplaatst op het dak of stuk grond van iemand anders. Dat betekent goede afspraken maken! Én juridisch borgen dat de installatie daadwerkelijk in eigendom blijft van de coöperatie. Er zijn geen standaarden voor een dakovereenkomst of opstalrecht. Wel kunnen we een aantal voorbeelden delen. 

Lees verder en bekijk de voorbeeldcontracten

Rekenmodule Zon Morgen Groene Energie

Aan de hand van het model Collectief Zon ontwikkelden MGE (Ernst van der Leij) en Energie-U (Floris Bruning) een bijbehorende rekenmodule. Het rekenmodel is gemaakt om inzicht te geven in de constructie rondom een project, de betrokken geldstromen en welke opbrengsten er mogelijk zijn. In het rekenmodel kan door het invullen van een reeks variabelen een berekening gemaakt worden voor een specifiek project. Daarnaast kunnen meerdere projecten (of scenario's met verschillende uitgangspunten) vergeleken worden.

Excel
In een stroomschema wordt de berekening schematisch weergegeven. Om het model goed te laten werken is Excel nodig. En voor het schema dienen macro's geactiveerd te worden. In het rekenmodel staat een korte werkwijzer en een aantal voorbeelden om op weg te helpen. Voor het gebruik is enige kennis van zaken nodig.

Interpretatie resultaten
De uitkomsten van dit rekenmodel zijn sterk afhankelijk van de ingevoerde variabelen en gebruikte constructie. Controleer altijd zelf of de gegeven resultaten kloppen bij de eigen uitgangspunten en projecten. Wil je de rekenmodule gebruiken? Wees je er dan van bewust dat het rekenmodel in ontwikkeling is. Versiebeheer is in handen van Floris Bruning van Energie-U. Aan de hand van feedback van andere initiatieven wordt het model regelmatig aangepast. Houd deze webpagina in de gaten!

  Vraag het rekenmodel aan

  Beslisboom Zonneparken

  Stel, je ziet een kans om een groot zonnepanelensysteem te realiseren. Is dat dan rendabel? Waar begin je met je business case? De ‘beslisboom zonneparken’ die in opdracht van HIER opgewekt is ontwikkeld, geeft je inzicht in de mogelijkheden en helpt je bij het ordenen van kansrijke opties. Zo kun je gericht aan de slag om je business case vorm te geven!

  Lees verder & download de rekenmodule

  Basisrekenmodel SDE

  Als je met de SDE regeling aan de slag gaat, hoe ziet je businesscase voor een zonnepark er dan uit? Met dit basisrekenmodel kun je zelf een aantal variabelen invullen om zo tot een case te komen.

  Vraag het rekenmodel SDE Aan

  Een voorbeeld business case op basis van de postcoderoos

  Een collectief zonne-energieproject opzetten, hoe pak je dit aan conform de regeling Verlaagd tarief. Stichting 1 miljoenwatt deelt een business case met als doel om samen mee te denken om het maximale uit de regeling te kunnen halen.

  Lees verder

  Handboeken voor postcoderoosprojecten

  1. Handboek succesvolle PV-exploitaties via regeling verlaagd tarief (2015)

  In opdracht van de Provincie Groningen heeft Greenspread een handreiking samengesteld omtrent succesvolle zon-PV-exploitaties via de Regeling Verlaagd Tarief, oftewel de “postcoderoos-regeling”. 

  Lees verder & download het handboek

  2. Handboek Zonneparken Morgen Groene Energie (2014)

  Morgen Groene Energie stelde in opdracht van de gemeente Eindhoven en in samenwerking met HIER opgewekt een handboek samen voor het realiseren van zonneparken.

   Lees verder & download het handboek.

  3. Handboek: Postcoderoosprojecten in de (Groningse) praktijk (april 2017)

  Dit handboek gemaakt door de provincie Groningen biedt naast de laatste ins en outs van de regeling, een actueel inzicht in de Groningse praktijk.

  Lees verder & Download het handboek

  De paraplu waaraan je jouw communicatie aan kan ophangen: Vertel je eigen verhaal met de positieve energie van de hele beweging

  Wat is nu eigenlijk het grotere, gemeenschappelijke verhaal? Wat willen we vertellen aan de mensen die nog niet bij deze burgerenergiebeweging zijn aangesloten? Hoe laten we zie dat de beweging groter is dan alleen jouw lokale energiecoöperatie of initiatief? En welke woorden kiezen we om hen te raken? Kortom: wat is het verhaal dat we met z’n allen zouden willen laten rondzoemen in het land? 

  Samen met verschillende energiecoöperaties en energie-initiatieven is in co-creatiesessies de kern van het grotere, gemeenschappelijke verhaal boven water gehaald. Professionele storytellers hebben deze ingrediënten vervolgens samengevoegd tot een aantal aansprekende verhalen, speciaal geschreven om door jullie - lokale energiecoöperaties en initiatieven in Nederland - te worden gebruikt.

  Er zijn in totaal zes verhalen beschikbaar: één algemeen basisverhaal en vijf meer gerichte verhalen. De tekst van elk verhaal kun je op maat maken voor je eigen initiatief.

  Lees verder en bekijk de verhalen