Het gas dat ontstaat na vergisting van organisch materiaal. De twee belangrijkste bronnen zijn organisch afval en mest. Het bestaat voor het grootste deel uit methaan, net als aardgas. Het grote verschil met aardgas: aardgas is gevormd door een proces van miljoenen jaren waarna het uit de grond gehaald kan worden, en biogas is direct omgezet. Biogas wordt opgevangen in grote koepels en vervolgens bewerkt tot een bruikbaar gas. Het biogas wordt ontdaan van bijvoorbeeld water en waterstofsulfide en kan dan worden gebruikt voor bijvoorbeeld brandstof voor auto's of in WKK.