Ter gelegenheid van het Evenement HIER opgewekt (de edities 2018, 2019 en 2020) verzamelde freelance journalist Maarten Dallinga interessante opvattingen, ervaringen en tips van energiecoöperaties en energieprofessionals. Hiervan maakte hij drie seizoenen HIER opgewekt, de podcast.

Luister de audioverhalen waar en wanneer het jou uitkomt; thuis aan de keukentafel, onderweg in de trein of tijdens het sporten. HIER opgewekt, de podcast is ook te vinden in podcastapps als Spotify, Apple Podcasts (het paarse icoontje op je telefoon), Stitcher, PlayerFM, Google Podcasts of Pocket Casts. 

SE3 #3 - De jeugd heeft de toekomst

Ondanks de flinke groei van lokale energiecoöperaties, zijn nog maar weinig jongeren bij de beweging betrokken. Hoe kan dit en hoe bind je jongeren aan je organisatie? Met Werner Schouten (voorzitter Jonge Klimaatbeweging) en Andries Metz (o.a. consultant Energietransitie & Circulaire Economie bij Ekwadraat, bestuurslid Energie Samen en Amelander Energie Coöperatie).

SE3 #2 - Kijken bij de buren

Hoe doen lokale energiecoöperaties het in het buitenland? We kijken naar België en Denemarken. Wat kan Nederland van deze landen leren? Met Annelies Huygen (bijzonder hoogleraar Ordening van energiemarkten aan de Universiteit Utrecht en onderzoeker en adviseur bij TNO) en Margot Vingerhoedt (Ecopower uit Vlaanderen).

SE3 #1 - Burgerkracht

De coöperatieve beweging groeit en dat gaat gepaard met uitdagingen. Hoe waarborg je bijvoorbeeld de eigen coöperatieve ontwikkeling en hoe claim je echt je plek in het speelveld? Met Derk Loorbach (directeur van DRIFT en hoogleraar sociaal-economische transities aan de Erasmus Universiteit Rotterdam) en Tine de Moor (hoogleraar Social Enterprise & Institutions for Collective Action aan de Erasmus Universiteit Rotterdam).

SE2 #6 - Vertrouwen

Hoe creëer je als gemeente of energiecoöperatie vertrouwen bij bewoners? Met Rianne Klein Hulse (projectleider gemeente Ermelo), Sonja van der Eijk (penningmeester energiecoöperatie Haags Opgewekt), Erik van Norren (omgevingsmanager windenergie Vattenfall) en Liesje Harteveld (communicatie Energie Samen). 

SE2 #5 - Warmte

Steeds meer bewonersinitiatieven werken aan plannen om de buurt over te laten stappen op duurzame warmte. Voor welke warmteoplossingen kiezen ze, slagen ze erin hun buurt te betrekken en welke rol willen ze spelen in de warmtetransitie? Met Sible Schöne (klimaatstichting HIER) en Els Struiving (Buurtwarmte).

SE2 #4 - De energie-infrastructuur van nu naar 2050

Hoe kunnen we het energiesysteem verduurzamen, op een maatschappelijk efficiënte manier? Met Harm Luisman (Liander), Marijn Renting (Enexis) en Eelco de Vink (Stedin).

SE2 #3 - Samenwerking

Steeds vaker werken lokale initiatieven gelijkwaardig samen met ontwikkelaars van wind- en zonprojecten. Hoe ziet zo’n samenwerking eruit? Met Arthur Vermeulen (windprojectontwikkelaar Pure Energie), Siward Zomer (coöperatief directeur Energie Samen) en Jennie Tissingh (Energie Samen).  

SE2 #2 - Mensen meekrijgen

Mensen hebben verschillende motieven om met duurzame energie aan de slag te gaan. Hoe pas je je communicatie aan, zodat je de persoon die je voor je hebt écht aanspreekt om mee te doen? Met Gerard van der Werf (onderzoeker/adviseur Motivaction), Eva van der Weiden (directeur Klimaatstichting HIER) en Bastiaan de Boer (projectmanager Greenchoice).

SE2 #1 - De Lokale Energie Monitor 2019

Al vijf jaar monitort HIER opgewekt de impact van de lokale energie-initiatieven in Nederland. Dit doen we met de Lokale Energie Monitor. Waar houden deze burgerinitiatieven zich momenteel mee bezig, welke nieuwe ontwikkelingen zien we en hoe pakken we het onderzoek aan? Met Anne Marieke Schwencke (onderzoeker). 

SE1 #6: Professionalisering

Lokale energiecoöperaties zijn nog vaak vrijwilligersorganisaties. Maar om daadwerkelijk een versnelling teweeg te brengen en meer en grotere coöperatieve energieprojecten te realiseren, is er meer nodig. Professionaliseren. Hoe pak je dat als coöperatie aan? Met o.a. Anne Melchers (Eneco), Josje Fens (Hoom), Theo de Bruin (WoW), Marije Schulten (Gemeente Montferland), Pim de Ridder (Stichting Wiek-II), Arthur Vermeulen (Pure Energie).

SE1 #5: Hoe krijg je bewoners mee?

In 2021 moet elke gemeente een plan klaar hebben voor de overgang naar duurzame verwarming van de gebouwde omgeving. Maar hoe denken bewoners over wonen zonder aardgas? Hoe overtuig en motiveer je deze mensen om actief mee te doen in de transitie? En welke rol spelen de energiecoöperaties hierin? Met o.a. Sanne Dietz en Sible Schöne (klimaatstichting HIER).

SE1 #4: Aan de slag met warmtenetten

Wat komt er kijken bij het realiseren van een warmtenet? Hoe begin je als energiecoöperatie een warmtenetproject en welke obstakels kun je verwachten? Met o.a. Theo de Bruijn (Warmtenet Oost-Wageningen), Els Struiving (Paddepoel Energiek), Monique Hoogwijk (Alliander) en Hans Schneider (Alliander).

SE1 #3: Af van het aardgas

De stap naar aardgasvrij is een reuzenstap. 7 miljoen huizen en 1 miljoen andere gebouwen moeten we transformeren van verwarmd door aardgas naar aardgasvrij. Welke oplossing is – per wijk – geschikt? Hoe krijgen we de bewoners mee? Met o.a. Roel Woudstra (Buurkracht), Sible Schöne (klimaatstichting HIER).

SE1 #2: Op naar meer diversiteit

Verhoudingsgewijs zijn er veel mannen op leeftijd actief betrokken bij energiecoöperaties. Terwijl diversiteit juist belangrijk is om zoveel mogelijk mensen mee te krijgen in de energietransitie. Met o.a. Leudal Energie, Martijn Straatsma (Talent voor Transitie).

SE1 #1: 50% lokaal eigendom, hoe realiseren we dat?

In het Klimaatakkoord is de ambitie uitgesproken dat 50% van de grootschalige opwek van duurzame energie op land in lokaal eigendom komt. Wat is er nodig om dit te realiseren? Is het haalbaar? Met o.a. Siward Zomer (Energie Samen), Arthur Vermeulen (Pure Energie), Michiel Mulder (NMF Groningen), Sarida van der Meer (EigenWijkse Energie Coöperatie), Hage de Vries (Econetic) en Sible Schöne (klimaatstichting HIER).