Gezamenlijk duurzame energie opwekken met een zonnepark of -dak. Dat betekent afwegingen maken en tot een verdienmodel komen. Hoe pak je het aan? Wat doe je op het moment dat je een geschikt dak of beschikbare grond hebt? In dit kennisdossier veel informatie.

Volg de e-learning Collectief zonproject

In deze online leermodule doorloop je van A tot Z alle stappen voor het realiseren van een collectief zonproject. Van je eerste idee tot exploitatie!

 

Snel naar de e-learning

FAQ Verlaagd Tarief (postcoderoos- regeling)

Per 1 januari 2014 komen leden van coöperaties en verenigingen van eigenaren in aanmerking voor een belastingkorting. Per 1 april 2021 wordt de regeling vervangen door de Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking.

Alles over de oude postcoderoosregeling

Voorbeelddocumenten en Beslisboom Zon

Bekijk onze voorbeeldovereenkomsten, juridische modellen en handboeken. En natuurlijk de rekentool ‘Beslisboom Zon’. Ze helpen je flink op weg in de ontwikkeling van je eerste idee tot realisatie van een collectief zonne-energieproject.  

Lees verder 

In dit dossier:

Filter op onderwerp