Bij vraagstukken over nieuwe warmtevoorziening zijn vaak de koplopers en tegenstanders duidelijk aanwezig, maar van een grote groep mensen die daar tussenin zit hoor je veel minder. Veel energiecoöperaties en warmte-initiatieven weten dit en maken er werk van om juist die groep toch te betrekken.

Over dit thema hielden Buurtwarmte/Energie Samen en Buurkracht een leerprogramma. Initiatiefnemers bleken er goed in te slagen, vooral door mensen in middengroepen niet als groep te benaderen maar te kijken naar verschillende rollen die ze kunnen nemen. Dit is uitgewerkt in de publicatie: “De middengroepen betrekken.”

Bekijk de publicatie

Tags