Texel wil in 2020 helemaal in haar eigen energiebehoefte voorzien. Het eiland experimenteert erop los om die doelstelling te behalen. Ook met warmteprojecten, zoals de collectieve biomassakachel die 94 woningen in Den Burg verwarmt. Wat zijn de ervaringen na twee jaar stoken?

“De kachel staat in woonwijk ‘de 99’ en is aangesloten op het bestaande warmtenetwerk”, vertelt Jord Kuiken van TexelEnergie, samen met de Texelse woningbouwcorporatie initiatiefnemer van het warmteproject. De resultaten zijn positief: Het gasverbruik is met 70 procent gedaald.” Niet alle inwoners van de Texelse wijk waren meteen enthousiast. Kuiken: “Om warmteverlies te minimaliseren moest de bron zo dicht mogelijk bij het warmtenetwerk staan: midden in een woonwijk. Omwonenden waren bang dat de kacheloverlast zou veroorzaken. Maar omdat we aan strenge emissie-eisen moeten voldoen, is de uitstoot minimaal; er is nauwelijks rook te zien. Achteraf gezien hadden we de buurt beter moeten informeren. Dan hadden we misvattingen eerder uit de wereld kunnen helpen.” De ambitie van TexelEnergie is om met de biomassakachel een volledig lokale kringloop te realiseren. De coöperatie sloot een overeenkomst met Staatsbosbeheer voor de aanvoer van Texels snoeihout. Kuiken: “De eerste snippers bleken te nat om te stoken. Daarom draait de kachel nu op houtpellets. Binnenkort gaan we over op houtsnip- pers die van het eiland afkomstig zijn. Er liggen al bomen klaar die droog genoeg zijn om te verbranden.” Het biomassakachelproject draait mede door de zoektocht naargeschikt brandhout nog nét niet

quitte.“Dat komt ook doordat we te kampen hadden met lekkages in het warmtenetwerk”, vervolgt Kuiken. “Het warmteverlies is voor onze rekening. Ons advies voor andere initiatieven: maak vooraf goede afspraken met de betrokken partijen over wie verantwoordelijk is voor die kosten. En hou er rekening mee dat je volgens de Warmtewet niet méér mag factureren dan bij een gasaansluiting. Al die zaken hebben gevolgen voor je verdienmodel. Er komt dus een hoop kijken bij de aanschaf en het beheer van een biomassakachel. Inmiddels hebben wij de nodige expertise opgebouwd. Andere initiatieven hoeven dus niet het wiel opnieuw uit te vinden.”

Dit artikel is tot stand gekomen met medewerking van Jord Kuiken (TexelEnergie).