Steeds meer mensen besparen energie, maar een grote groep komt minder snel in beweging. Hoe kom je bij die mensen achter de voordeur? Hoe raak je in gesprek en help je ze bij het overgaan tot maatregelen? In de brochure 'Hoe krijg je mensen mee in de energietransitie?' deelt de Participatiecoalitie goede voorbeelden uit de praktijk.

In deze brochure wordt in de eerste twee paragrafen uiteengezet waarom het voor veel bewoners lastig is om aan de slag te gaan met energie besparen. Met direct daarachteraan vier werkwijzen die aantoonbaar hebben geleid tot het meekrijgen van bewoners in het verduurzamen van hun huis en wijk.

Bekijk de brochure

Download

Over de Participatiecoalitie

De Participatiecoalitie is een samenwerking van vijf maatschappelijke organisaties: HIER, de Natuur en Milieufederaties, Energie Samen, LSA bewoners en Stichting Buurkracht. Samen verzorgen zij een landelijke ondersteuningsstructuur voor bewonersinitiatieven en gemeenten om beter samen te werken in de warmtetransitie. Zie ook www.participatiecoalitie.nl