Nederlandse huizenbezitters die zonnepanelen op hun dak hebben gelegd, kunnen de betaalde BTW terugkrijgen. Nadat de Oostenrijker Thomas Fuchs (zelf particulier huizenbezitter met zonnepanelen) hier een zaak van maakte, deed het Europese Hof van Justitie hier uitspraak over. Zonnepaneelbezitters worden nu als (kleine) ondernemers gezien. Zij hoeven dus geen BTW te betalen over de aanschaf en de installatie van zonnepanelen.

Particuliere woningeigenaar

De Belastingdienst gaat er vanuit dat de meeste particulieren onder Kleine Ondernemingsregeling vallen.

Kort uitgelegd worden consumenten die zonnestroom produceren (en terug leveren aan het net) door de Belastingdienst (via de Kleine Ondernemingsregeling) gezien als ondernemers. En kan die consument net als bedrijven de betaalde BTW op de investeringskosten terugvragen. In dat geval hoeft een particulier geen belasting te betalen over de teruggeleverde stroom zolang de te betalen BTW onder de €1.345,- blijft. Veel leveranciers van zonnepanelen bieden tegenwoordig een extra dienst aan, waarin zij voor hun klanten deze BTW terugvragen.

  • Meer informatie over de BTW aftrek vind je op de website van de Rijksoverheid.
  • Kijk voor meer informatie over het terugvragen van de BTW voor zonnepanelen op de website van Zonneplan en van de Bespaarbazaar.

VVE's 

Maar geldt dit ook voor Verenigingen van Eigenaren? Hierover is geen eenduidige uitspraak te doen. De uitspraak van Europese Hof van Justitie en de gevolgen daarvan gelden namelijk specifiek voor particuliere (natuurlijke) personen en is niet standaard ook van toepassing op VvE’s. Dit moet per geval worden nagevraagd bij de Belastingdienst. VvE’s kunnen sowieso niet in aanmerking komen voor de Kleine Ondernemersregeling, die is alleen voor natuurlijke personen. En een VvE is een onderneming zonder winstoogmerk en kent in de meeste gevallen dan ook geen BTW plicht.

Geen BTW teruggave op investering zonnepanelen direct verbruik

Als een VvE besluit om te investeren in zonnepanelen wordt vaak gekozen om het stroomverbruik van de gezamenlijke verlichting en/of liftinstallatie duurzaam op te wekken. De zonnestroom wordt dan deels op het moment verbruikt wanneer het wordt opgewekt (ook wel momentaan verbruik genoemd). Daarnaast wordt de rest van de stroom die wordt opgewekt (en die niet direct wordt verbruikt) teruggeleverd aan een energieleverancier. Die teruglevering wordt gezien als een belaste prestatie en kan BTW over worden teruggevraagd. Vanuit het perspectief van de investering (systeem + installatie) is de BTW dus niet terug te vorderen voor dat deel dat direct wordt verbruikt.

Wel BTW over teruggeleverde energie

BTW is alleen terug te vorderen over het deel dat van de opgewekte energie dat wordt geleverd aan de energieleverancier. De teruglevering (–  de geproduceerde stroom minus de verbruikte stroom) moet bovendien dus goed worden gemeten om te kunnen berekenen wat de BTW teruggave over de investering wordt. Dit is  één van de redenen waarom het rendement voor een zonnepanelen-installatie voor gezamenlijke verlichting relatief laag is.

Wel BTW teruggave via de postcoderoosregeling

Met de postcoderoosregeling verkoopt de VvE de stroom van de zonnepanelen aan een energieleverancier en krijgen zij een vaste vergoeding per opgewekte eenheid stroom (kWh). De opwek van zonnestroom wordt door middel van een zuivere teruglevermeter geleverd aan het net. De stroom wordt dus niet voor het eigen pand gebruikt maar verkocht aan een energieleverancier, waardoor de VvE voor dit onderdeel door de Belastingdienst als ondernemer wordt gezien. Dit zijn dus in zijn volledigheid belaste prestaties.

Met die reden kan via deze regeling de BTW in zijn volledigheid worden terug gevraagd, mede doordat de zuivere teruglevermeter de totale opwek registreert. Wel moet BTW worden afgedragen over de geproduceerde en verkochte zonne-energie.

Hoe verder?

Ten eerste is het goed om te weten wanneer je zonnestroom opwekt, het niet verplicht is dit bij de belastingdienst te melden. Voor je als VvE verdere stappen onderneemt, is het dus handig een afweging te maken of je - als je zelf zou kunnen kiezen – liever hogere investeringslasten en meer salderingsvoordeel (want geen BTW teruggaaf over investering maar ook geen BTW afdracht over de gesaldeerde stroom) of lagere investeringslasten hebt maar ook iets lager salderingsvoordeel (want wel BTW teruggaaf over investering maar ook BTW afdracht over de gesaldeerde stroom).

Conclusie is dat er mogelijkheden voor BTW-teruggave op zonnepanelen zijn voor VVE's. Advies is wel om je specifieke casus voor te leggen aan de Belastingdienst, aangezien de beschreven mogelijkheden niet een algemene ruling voor alle VVE's is maar afhankelijk per Belastingkantoor. Afhankelijk van de uitkomst van je belastingkantoor kunnen dan verdere stappen worden genomen.

Bron: Enshared. Enshared adviseert en begeleidt VVE's bij verduurzaming zie voor meer informatie hun artikel 'BTW op zonnepanelen terugvragen; nu ook voor VVE leden'