De Natuur- en Milieufederaties pleiten voor projecten die 'drievoudig duurzaam' zijn: opwekking van duurzame energie, zorgvuldige inpassing in de natuur en leefomgeving en participatie van de omgeving. Ze hebben dit uitgewerkt in een constructieve zonneladder. Deze zonneladder dient als een handreiking voor regio’s en gemeenten die samen met de lokale gemeenschap willen sturen op de locatiekeuze en inpassing van zon-initiatieven. Ook willen de NMF's met deze visie een impuls geven aan de huidige landelijke discussie over ruimte voor zonne-energie.

Download de constructieve zonneladder

Bron: Natuur- en Milieufederatie Utrecht