Duurzaam Hoonhorst is de trotse bezitter van de P-NUTS Award, dé aanmoedigingsprijs voor lokale duurzame energie. Het energie-initiatief won met haar houtgestookte dorpskachel de award voor Mooiste Buurtinitiatief. De kachel verwarmt sinds twee jaar een buurtcentrum en een basisschool in het Overijsselse dorp.

De dorpskachel staat op een centrale plek: in de kelder van buurtcentrum De Potstal. “De school ligt vlakbij en is via een ondergrondse leiding aangesloten op de kachel”, vertelt Evert Jan Hof van Duurzaam Hoonhorst. “De houtsnippers zijn afkomstig van Hoonhorster bodem. Het plaatselijke groenrecyclingsbedrijf verzamelt, versnippert en droogt door inwoners gebracht snoeiafval zodat het geschikt is voor de dorpsketel. Ook hebben we overeenkomsten met nabije landgoederen voor het aanleveren van snoeiafval. Zo zorgen we voor een continue aanvoer van snippers en houden we het volledig groen en lokaal.”

Duurzaam Hoonhorst financierde de kachel met geld van de provincie Overijssel, die Hoonhorst in 2010 tot meest duurzame dorp van Overijssel verkoos. Hof: “De prijs was een flinke som geld, bestemd voor regionale duurzaamheidsprojecten, waaronder onze dorpskachel. Met het prijzengeld konden wij de kachel direct afbetalen. Normaal is de terugverdientijd zo’n tien tot twaalf jaar.” De gebouweigenaren betalen Duurzaam Hoonhorst voor de geleverde warmte. Daarmee dekt de coöperatie de kosten voor de houtsnippers, het transport en het onderhoud van de kachel. Plannen om meer gebouwen op de kachel aan te sluiten bleken niet haalbaar: ze liggen te ver weg van de warmtebron of de bodem is niet geschikt voor de leiding. Hof: “Voor komende projecten focussen we op andere warmtetechnieken, zoals warmte-koudeopslag. Kansen genoeg om de warmtevoorziening van Hoonhorst te verduurzamen.”

Dit artikel is tot stand gekomen met medewerking van Evert Jan Hof (Duurzaam Hoonhorst).