De duurzaamste energie is de energie die we niet gebruiken. Alle inspanningen op het gebied van duurzame opwek ten spijt, de absolute noodzaak blijft om het totale energieverbruik met vele tientallen procenten terug te dringen. De gebouwde omgeving moet feitelijk volledig energieneutraal worden. Dit is een omvangrijke opgave waarvoor grote betrokkenheid van bewoners vereist is.

Gedoe en hoge kosten

Energieneutraal wonen kan alleen als tegelijkertijd grote inspanningen worden geleverd om energie te besparen. Denk hierbij aan isolatie, andere vormen van verwarming en gedragsverandering. Een spectrum aan maatregelen is nodig, afgestemd op bijvoorbeeld het type en de leeftijd van een woning, of het huur of koop is, de beschikbaarheid van lokale bronnen en de geschiktheid voor warmte/koudeopslag. Een efficiënte aanpak vraagt daarom om een systematische benadering. Bewoners hebben aantoonbaar moeite om hiermee te starten, want energiebesparende maatregelen staan voor hen gelijk aan gedoe en hoge kosten.

Besparing logisch onderdeel

Energiebesparing is geen nieuw thema. Al sinds de oliecrisis in de jaren zeventig worden huizen geïsoleerd en zijn de eisen aan nieuwbouwwoningen aangescherpt. Energiecoöperaties staan dicht bij de bewoners en zien besparing als een logisch onderdeel in hun streven naar verduurzaming. Het blijkt vooral lastig een verdienmodel te vinden waarmee zij hun activiteiten kunnen professionaliseren en continuïteit kunnen waarborgen. Daarnaast is er veel specialistische kennis nodig om bewoners te begeleiden in hun keuzeproces.

Langdurige samenwerking

Het organiseren van samenwerken met kennisdragers en uitvoerders kan uitkomst bieden. Pluimers bv is bijvoorbeeld de grootste aanbieder van na-isolatie in Nederland. Als coöperaties Pluimers de toegang tot lokale markten verschaffen, kunnen mogelijk meer mensen hun huis energiezuinig maken. Hoom bv, een startup onder netbeheerder Alliander, zoekt naar samenwerkingen en businessmodellen vanuit het idee dat alleen een sterk geïntegreerde aanpak succesvol is. Wie een werkbare oplossing wil vinden, zal een langdurige, open samenwerking moeten aangaan met een gemeenschappelijke visie.


Voorbeelden uit de praktijk

 

1: DeA Apeldoorn en Hoom

Hoom bv, onderdeel van Alliander, helpt woningeigenaren bij de verduurzaming van hun eigen huis. De coöperatie geeft bewoners persoonlijke begeleiding bij de gehele klantreis.

2: Pluimers

Pluimers is het grootste na-isolatiebedrijf van Nederland en een van de grootste in Europa. Het familiebedrijf met ruim driehonderd medewerkers heeft een commerciële doelstelling en opereert op meerdere schaalniveaus.

Dit artikel komt uit de publicatie Samen Slagen, een samenwerking met het Ministerie van Economische Zaken, RVO.nl, TU Delft en HIER opgewekt.

Tags

deA