De Friese Milieufederatie (FMF) heeft De Friese ZonneWIJzer ontwikkeld. Een handreiking voor gemeenten en ontwikkelaars bij het ontwikkelen van zonneweides. Ook kan het worden gebruikt als input voor de Regionale Energiestrategie (RES). Het gaat om energie op land met respect voor het Friese landschap, de flora en fauna en de 'mienskip'.

De ZonneWIJzer is een vertaling van de Gedragscode Zon op Land naar de Friese situatie. De FMF vindt het een prioriteit om het Friese cultuurlandschap en de natuur te beschermen en te ontwikkelen. En daarnaast te garanderen dat de 'mienskip' meeprofiteert van de ontwikkeling van zon op land.

De FMF hanteert bij de ontwikkeling en realisatie van zonneparken de volgende 8 principes.

  1. Het Friese landschap staat centraal bij de ontwikkeling van een zonnepark.
  2. Het zonnepark wordt zorgvuldig geïntegreerd in het landschap.
  3. Een zonnepark is multifunctioneel en wekt niet slechts energie op.
  4. Omwonenden, de grondeigenaar en belanghebbenden participeren in de ontwikkeling.
  5. Een zonnepark is tenminste voor 50% in eigendom van de lokale omgeving.
  6. Een ontwikkelaar is een maatschappelijk verantwoord ondernemer, die technologische innovaties benut bij de realisatie van een zonnepark.
  7. Nieuwe zonneparken hebben een tijdelijk karakter en worden zero waste ontwikkeld.
  8. Elk zonnepark wordt beheerd op basis van een monitor voor biodiversiteit.

Bron: Friese Milieu Federatie