In opdracht van de Provincie Groningen heeft Greenspread een handreiking samengesteld omtrent succesvolle zon-PV-exploitaties via de Regeling Verlaagd Tarief, oftewel de “postcoderoos-regeling”. Een update van dit handboek verscheen begin 2016. Let op: in dit handboek zijn twee wijzigingen nog niet opgenomen! Het handboek is bedoeld als naslagwerk en gids om lokale energie-initiatieven verder te helpen in het traject tussen idee en exploitatie van een collectief zonne-energie-project. Het handboek biedt geen maatwerkoplossing voor afzonderlijke projecten, maar schetst de kaders en mogelijkheden en scheidt feiten van fabels, onder meer aan de hand van voorbeelden.

Welke lessen kunnen worden getrokken?

  • De totstandkoming van een project op basis van de Regeling Verlaagd Tarief vereist nauwe samenwerking tussen de coöperatie(leden), de dakeigenaar, de netbeheerder, Belastingdienst, en één of meerdere energieleveranciers;
  • De standaard business case op basis van een 15-jarige energiebelastingkorting van 9 cent levert doorgaans een licht positief financieel rendement op, waarbij terugverdientijden meestal tussen de 10 en 15 jaar liggen;
  • In de praktijk kunnen enkele kostenposten uit de standaard business case worden vermeden en extra inkomsten worden gegenereerd, om de financiële propositie aantrekkelijker te maken. Hiervoor is een coöperatieve opstelling van energieleveranciers wenselijk;
  • Het maatschappelijke rendement van projecten is minstens zo belangrijk als het financiële. Samen de omgeving verduurzamen via een concreet project in de buurt: ook met dit aanbod kunnen mensen worden verleid;
  • In Groningse postcoderozen zijn vaak relatief weinig particuliere kleinverbuikers woonachtig. De postcoderoos is in de praktijk echter niet snel een belemmerende factor, tenzij het gaat om grote, grondgebonden productie-installaties.

Het Handboek Succesvolle PV-exploitaties via de Regeling Verlaagd Tarief (december 2015) is hier te downloaden.

Bron:Greenspread