Coöperatieve zonneparken en een gezonde omgeving met meer biodiversiteit kunnen hand in hand gaan. Dat laten coöperatie Grunner Power en de Natuur en Milieufederatie Groningen zien met de handreiking Biodiversiteit op coöperatieve zonneparken.  

De handreiking is een praktische gids voor lokale initiatiefnemers. Hij geeft tips hoe je bij de inrichting van een zonnepark zoveel mogelijk rekening houdt met de natuur en biodiversiteit. 

In de handreiking komt onder andere aan bod:

  • Belang van de bodem en de toplaag
  • Locatiekeuze van een zonnepark
  • Tips voor de inrichting 
  • Betrekken van omwonenden
  • Tips voor beheer

Foto: Sebastiaan Rodenhuis voor Grunneger Power