In het Klimaatakkoord staat dat gemeenten, provincies en waterschappen een Regionale Energiestrategie (RES) dienen op te stellen. Op dit moment wordt per regio (30 in totaal) gewerkt aan een gezamenlijke RES.   

Om de RES-regio's en haar volksvertegenwoordigers vooraf een goede en bewuste keuze te kunnen laten maken over de betrokkenheid van gemeenteraden, provinciale staten en waterschapsbesturen bij de totstandkoming van de RES en de formele besluitvorming erover, is door Democratie in Actie een handreiking opgesteld. Hierin wordt o.a. antwoord gegeven op de vraag: “Hoe kan je je als volksvertegenwoordiger positioneren in dit proces?”

Bron: www.lokale-democratie.nl

Leestip

Op de website van de Omgevingswet staan praktijkverhalen en werkvormen om burgers te betrekken. Deze vind je in de Inspiratiegids Participatie Omgevingswet.