Buurtcoöperatie MeerEnergie uit de Amsterdamse wijk Middenmeer gaat restwarmte van een datacenter inzetten om huizen te verwarmen. De coöperatie, warmtenetwerkbedrijf Firan en datacenterbedrijf Equinix vertellen over het toekomstige warmtenet.

MeerEnergie werkt al sinds 2015 aan het plan om een duurzaam warmtenet aan te leggen in de buurt. Samen met Firan en de gemeente Amsterdam wordt onderzocht op welke manier huishoudens verwarmd kunnen worden met restwarmte van Equinix. Er wordt sterk ingezet op maximaal zeggenschap voor bewoners om betaalbaarheid, betrouwbaarheid en duurzaamheid te waarborgen.

De coöperatie is een goede manier om bewoners mee te krijgen in de warmtetransitie, denkt voorzitter Ardine Nicolaï: “Veel bewoners staan wantrouwend tegenover grote energiebedrijven met een winstoogmerk. Als coöperatie zijn de leden ook de aandeelhouders – en we zijn honderd procent transparant over kosten, uitgaven en tarieven. Alle profijt blijft bij de leden. Dat schept vertrouwen.”

Bron: Firan