Een coöperatie groot maken begint met een ledenbestand. Hoe pak je dat aan? Een grote en een kleine coöperatie vertellen. Dat ledenbinding tijd kost, daar zijn ze het over eens.

Deltawind - 2.000+ leden

In januari 2016 verwelkomde coöperatie Deltawind haar tweeduizendste lid. “Ons streven is een jaarlijkse stijging van 10 procent”, vertelt directeur Monique Sweep. “Dat is met 281 nieuwe leden in 2015 meer dan gelukt. In het eerste kwartaal van 2016 meldden zich al 79 mensen aan.” Volgens Sweep moet je eerst vertrouwen winnen voordat mensen overstag gaan. “Pas na een aantal keer zijn ze overtuigd van je verhaal. Wij zijn daarom vaak op beurzen en braderieën, geven lezingen en organiseren open dagen bij onze windprojecten. Ook in de lokale pers vertellen we waarom verduurzaming zo belangrijk is.”

Deltawind is de enige coöperatie op het eiland Goeree-Overflakkee. Alleen eilandbewoners kunnen lid worden. Sweep: “Sinds een paar jaar mogen huishoudens die verhuizen lid blijven. Voorheen betekende een verhuizing het einde van het lidmaatschap.” Jaarlijks zijn er enkele opzeggingen. “Meestal vanwege overlijden; een enkeling vindt het aanbod van windenergie inmiddels voldoende”, aldus Sweep.

Betrouwbaarheid en transparantie zijn volgens Sweep belangrijk. “Leden kunnen financieel bijdragen aan onze projecten met een maximale inleg van 5.000 euro. Hoewel het nog nooit is voorgekomen, is het risico op mislukking altijd aanwezig. Dat risico maken we heel duidelijk in de ledenvergadering. Het is goed om daar open over te zijn naar je achterban. Voor bewustwording, maar ook ter bescherming.”

Energiecoöperatie Oss - 52 leden

“Na twee jaar telt de coöperatie ruim vijftig leden”, vertelt voorzitter Mundel van Wezenbeek. “Daarvan nemen er vijftien vrijwillig de coöperatiewerkzaamheden op zich. Dat team is multidisciplinair. We hebben iemand met verstand van techniek, een websitebouwer en een administrateur. Die vaardigheden kun je binnen een coöperatie goed gebruiken.”

Werken met vrijwilligers heeft volgens Van Wezenbeek zowel voor- als nadelen. “Gedrevenheid is zeer kenmerkend voor mensen die zich in hun vrije tijd inzetten. Aan de andere kant liggen het tempo en de slagkracht minder hoog, juist doordat zij dit allemaal naast hun betaalde baan doen.” Energiecoöperatie Oss won in april 2016 met 85 energiebesparende acties het HIER Klimaatstraatfeest. Bewoners vervingen stroomslurpende apparaten, voerden warmtescans uit en organiseerden een energiebeurs. Van Wezenbeek: “We wilden mensen bewustmaken van klimaatverandering en de mogelijkheden om dit te voorkomen. Tijdens de beurs meldden twee nieuwe leden zich aan. Of de aanmeldingen in de dagen daarna ook van een van de vierhonderd bezoekers kwamen, weten we niet. Mensen willen doorgaans eerst overdenken of ze lid worden. Grote kans dat je ze hebt als ze je daarna weer ergens tegenkomen.”