Lokale coöperaties zijn in de drie noordelijke provincies verenigd in drie provinciale koepels: Ús Koöperaasje (Friesland), De Groninger Energiekoepel (Groningen) en de Drentse Kei (Drenthe). Samen vormen zij onder de naam Noordelijk Lokaal Duurzaam (NLD) een coöperatief leveringsbedrijf met ongeveer 3.000 klanten.

Stroom uit noordelijke provincies

NLD richt zich enkel op het doorleveren van duurzaam opgewekte stroom. Ze geeft daarbij voorrang aan stroom die in de noordelijke provincies is opgewekt. NLD heeft als doel de administratieve rompslomp tussen producent en consument weg te nemen. Daarvoor beschikt ze over een leveringsvergunning. NLD maakt geen expliciete afspraken met lokale coöperaties over het aantal aan te brengen klanten of de productie. Als wordt gesignaleerd dat een coöperatie niet erg actief meer is, wordt dat via de provinciale koepels bespreekbaar gemaakt met de betreffende partij.


"Iedereen krijgt een eerlijke prijs, zonder cadeautjes"
Sybrand Frietema de Vries, bestuurslid Ús Koöperaasje

Sybrand Frietema de Vries

Continuïteit bevorderen

Wanneer een lokale energiecoöperatie een klant aanbrengt bij NLD ontvangt zij daarvoor een jaarlijkse vergoeding, zolang de klant aangesloten blijft. Er gaat jaarlijks ruim twee ton terug naar de lokale coöperaties, waarmee zij nieuwe activiteiten kunnen ontplooien. Het zeggenschap over NLD ligt bij de coöperaties zelf. De intentie van de oprichting is om zoveel mogelijk middelen binnen het coöperatieve bestel te behouden, dit bevordert ook de professionaliteit en continuïteit. Sybrand Frietema de Vries stond aan de wieg van NLD en vertelt: “NLD biedt op dit moment geen inhoudelijke of financiële assistentie bij projectontwikkeling. Daar hebben de koepels eigen diensten voor.” Als de coöperatie een productieproject realiseert, kan men de opgewekte stroom aanbieden aan NLD. Voorlopig beperkt dit zich tot kleinere projecten.

Geen cadeautjes

De Vries: “Traditionele leveranciers bieden prijskortingen en cadeaus aan nieuwe klanten. Dat doen wij niet. De coöperatie biedt iedereen hetzelfde: een eerlijke prijs, zonder cadeautjes. De kracht ligt in het coöperatieve en bij het feit dat wij de marge teruggeven aan alle leden.”


Tips:

  • Houd zoveel mogelijk middelen binnen het coöperatieve bestel, dit bevordert ook de professionaliteit en continuïteit
  • Geef een eerlijke prijs en ga uit van je eigen waarde, zoals het teruggeven van de marge aan de lokale energiecoöperatie, die zo nieuwe activiteiten kan ontplooien

Dit artikel komt uit de publicatie Samen Slagen, een samenwerking met het Ministerie van Economische Zaken, RVO.nl, TU Delft en HIER opgewekt.