In het Klimaatakkoord is afgesproken dat voor grootschalige opwek van hernieuwbare elektriciteit op land gestreefd wordt naar 50% eigendom van de lokale omgeving. Wat is 50% lokaal eigendom, wat is de omgeving en hoe bereik je dit? Onderstaande video's van de provincie Zuid-Holland en het Nationaal Programma RES leggen het je uit.

Bron: Provincie Zuid-Holland 

Bron: Nationaal Programma RES