Gemeentelijke beleidskaders spelen een doorslaggevende rol in het streven uit het Klimaatakkoord naar 50% eigendom van de lokale omgeving (burgers en bedrijven) in de opwekking van duurzame zon- en windenergie. Een lokaal beleidskader stelt de juiste kaders om projecten en lokaal eigendom mogelijk te maken en vraagt een inspanningsverplichting van initiatiefnemers om draagvlak voor hun plan te krijgen. We zetten een aantal gemeentelijke voorbeelden op een rij.

Voorbeelden beleidskaders lokaal eigendom 

Gemeente Bronckhorst

Participatiehandleiding Bronckhorst

Participatiehandreiking. Samen aan de slag met de energie-opgave

Gemeenten Delfzijl, Appingedam en Loppersum

Ruimte voor Energie Delfzijl

Ruimte voor energie