Als je als energiecoöperatie of gemeente bezig bent met het realiseren van meer windmolens of zonneparken, dan krijg je vaak de vraag van bewoners waarom deze op land moeten staan. Kan het niet allemaal op zee? In deze factsheet van het NP RES (Nationaal Programma Regionale Energiestrategie) lees je waarom er ook zon en wind op land nodig is.