De meeste bewonersinitiatieven kiezen voor een warmtenet. Welke varianten zijn er? Hoe zit het met houtige biomassa en geothermie? Welke rol kunnen en willen bewonersinitiatieven spelen in de governance? Hoe ziet samenwerking er uit in de praktijk? En wat betekent de nieuwe Warmtewet?