Een coöperatie is wettelijk verplicht om elk jaar een jaarrekening op te stellen. Deze jaarrekening moet goedgekeurd worden door de leden van de coöperatie en worden gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel (KvK) voor 31 juli. Leden kunnen overigens maximaal zes maanden uitstel vragen voor het deponeren van de jaarrekening. Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de jaarrekening.

De grootte van het bedrijf is bepalend voor de gegevens in de jaarrekening. Hoe groter de onderneming, hoe meer financiële informatie ze openbaar moeten maken. Voor de bedrijfsklasse micro en klein is alleen een balans en een toelichting nodig. Een micro onderneming heeft minder dan €350.000 aan activa en een netto omzet die kleiner is dan €700.000. Zie hier voor meer informatie daarover.

De balans geeft een momentopname van een onderneming (meestal 31 december). De ondernemer kijkt dan naar alles wat op dat moment aanwezig is in de onderneming: alle schulden, goederen, uitstaande rekeningen, etc.

De winst- en verliesrekening geeft een overzicht van de inkomsten en uitgaven in een jaar. Hieraan kun je zien of je verlies dan wel winst maakt. Kleine ondernemingen hoeven geen winst- en verliesrekening openbaar te maken. Hoe het bedrijfsresultaat (winst of verlies) berekend wordt, staat in deze handleiding van de KvK.

De toelichting Een kleine rechtspersoon hoeft in de toelichting alleen het aantal werkzame personen te vermelden en de manier waarop de balans is opgesteld. Bij een grote rechtspersoon is de toelichting uitgebreider en staan bijvoorbeeld de betalingen aan de directie vermeld. Grotere ondernemingen moeten onder andere ook een jaarverslag en een controleverklaring deponeren. Bekijk het volledige overzicht van de onderdelen die een onderneming moet deponeren.

Een voorbeeld jaarrekening van een energiecooperatie kun je hier downloaden.

Bron : Kamer van Koophandel