De realisatie van een windpark gaat niet over een nacht ijs. Een groot aantal stappen moet genomen worden door verschillende partijen. Een windplan maakt deel uit van de totale inrichting van een gebied, waarbij ook omwonenden en grondeigenaren betrokken worden. RVO.nl biedt informatie over het realiseren van windenergie op land en noemt de volgende fases bij een project:

Voorverkenning

Heb je plannen voor een windpark? Voer dan een verkenning uit en kijk welke gebieden voor een windpark in aanmerking komen. Gemeenten en provincies wijzen middels de Regionale Energie Strategieën (RES) bepaalde gebieden aan. Burgers hebben hierin inspraak en de grondeigenaar moet uiteraard ook toestemming geven.

MER en vergunningen

In deze fase stellen partijen vast of het projectplan daadwerkelijk haalbaar is. Dit wordt gedaan met onderzoeken, zoals een Milieueffectrapportage. Voldoet het project aan de wettelijke normen en regels?

Realisatie en exploitatie

Deze fase start als alle benodigde vergunningen binnen en onherroepelijk zijn. Alle contracten dienen ook getekend te zijn. Alle voorbereidingen en de daadwerkelijke bouw van de windmolens gaat van start. De turbines worden getest en het park wordt geopend. In de exploitatiefase zijn de windturbines gebouwd en wekken ze energie op. Deze fase draait om het naleven van vergunningsvoorschriften, onderhouden van de windmolens en het uitkeren van rendement aan participanten, waaronder omwonenden.

In alle fases is acceptatie en participatie van de lokale omgeving belangrijk voor het slagen van een project. Lees hierover meer in de publicatie Wind- en zonneparken realiseren samen met inwoners van de Natuur- en Milieufederaties.

Bron: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland