Tijd om de wijk in te gaan, en daarbij hoort een wijkuitvoeringsplan. Aan de hand hiervan wordt een definitieve keuze gemaakt voor het warmtealternatief voor een wijk en het moment waarop het aardgas in de wijk wordt afgesloten. Hoe stelt de gemeente dit plan op in samenspraak met bewoners en andere stakeholders? Hoe ziet zo'n plan er dan concreet uit? En hoe kom je van plan tot uitvoering? 

In dit dossier: