Nederland gaat stoppen met het koken en stoken op aardgas. Dit is een van de belangrijkste consequenties van het klimaatakkoord van Parijs om de opwarming van het klimaat onder de twee graden Celsius te houden. Dat betekent dat ruim zeven miljoen huishoudens van aardgas af gaan en overgaan op andere manieren van verwarming, koken en het verwarmen van tapwater. Dit is een enorme verandering en uitdaging. Gemeenten, provincies, energiebedrijven, netbeheerders, milieuorganisaties en lokale energie initiatieven zien het tegelijkertijd als een kans om gezamenlijk de verduurzaming van Nederland te versnellen.

ondertekening

Lot van Hooijdonk (Wethouder Utrecht), Ingrid Thijssen (RvB Alliander) en Jan Jacob van Dijk (gedeputeerde Gelderland) bieden namens alle organisaties het manifest aan.

In de jaren ’60 heeft ook zo’n grootschalige transitie van kolen naar gas plaatsgevonden. Aardgas heeft de Nederlandse huishoudens veel gebracht, maar nu is het tijd voor een schoner en duurzamer alternatief. Wij beginnen vandaag met de volgende energietransitie naar een aardgasvrije gebouwde omgeving. Dit is een groot en langdurig proces. Juist daarom is het belangrijk dat we het nu in gang zetten.

Dit kan leiden tot grote veranderingen voor bewoners. Het is dan ook van essentieel belang bewoners tijdig te informeren en hen te betrekken bij de verduurzaming van hun woning en buurt. Op dit punt staan we nog maar aan het begin. Het overgrote deel van de huishoudens is nog niet op de hoogte van de noodzaak om het gebruik van aardgas voor de verwarming van woningen af te bouwen. Daarom zullen we actief landelijk en lokaal samenwerken bij de ontwikkeling van de verduurzamingsdialoog.

Wij gaan concreet aan de slag in de bestaande bouw met als doel om de komende decennia het aardgas te vervangen voor een duurzaam alternatief. We kiezen hierbij voor een wijkgerichte aanpak om maatwerk te leveren en bewoners bij de keuze van alternatieven te betrekken. Hierbij kijken we ook integraal naar het totaal en de samenhang van de duurzame energie-opties. We gaan voor de meest passende warmtevoorziening per buurt en wijk. In alle gevallen is besparing door middel van isolatie noodzakelijk. Als onderdeel van de transitie streven we ernaar om er zo snel mogelijk voor te zorgen dat nieuwbouwwijken niet meer op aardgas aangesloten worden.

Voor deze opgave staan wij niet alleen. De gemeenten ontplooien activiteiten samen met energiebedrijven, netbeheerders, provincies, woningcorporaties, bouwbedrijven, milieuorganisaties,  lokale energie initiatieven en overige bewonersorganisaties om de overgang naar een aardgasvrije leefomgeving te realiseren. Omdat de aardgastransitie vele nieuwe vragen oproept, nemen we ook het initiatief om samen met deze partijen en andere overheden de kennisontwikkeling en kennisdeling professioneel te organiseren, zowel op landelijk als op regionaal niveau. Door bundeling van de krachten kunnen, middels schaalgrootte, kostenreducties plaatsvinden zodat alternatieven voor aardgas steeds goedkoper worden.

De regionale netwerkbedrijven zullen gemeenten ondersteunen bij de transitie door, onder andere, de relevante informatie over de gasnetten en de elektriciteitsnetten ter beschikking te stellen. Doel is om samen te werken aan de meest optimale oplossingen voor een duurzame, veilige en betrouwbare energie-infrastructuur tegen zo laag mogelijke maatschappelijke kosten. 

Lokale energie initiatieven zullen een aanjagersrol spelen bij de transitie door samen met gemeenten plannen te ontwikkelen en bewonersorganisaties te betrekken en begeleiden in dit proces. HIER opgewekt, het kennisplatform van lokale energie initiatieven, zal de lokale energie initiatieven op dit terrein ondersteunen.

Wij gaan aan de slag! Doet u mee?

Ondertekenende partijen

Provincie Gelderland, Provincie Utrecht, Provincie Zuid-Holland, Energie Nederland, Enexis, Liander, Stedin, Deltares, HIER klimaatbureau, HIER opgewekt, Klimaatverbond Nederland, Milieudefensie, Natuur & Milieu, Natuur en Milieufederaties, NVDE, Programma Warmte en Koude Metropoolregio Amsterdam, Programmabureau Warmte Koude Zuid-Holland, Stichting Warmtenetwerk, Stroomversnelling, Westland Infra.

Gemeenten

Aalten, Alphen aan de Rijn, Amstelveen, Amsterdam, Apeldoorn, Arnhem, Barneveld, Berg en Dal, Berkelland, Beuningen, Beverwijk, Bodegraven-Reeuwijk, Breda, Bronckhorst, Brummen, Buren, Culemborg, Delft, Den Haag, Diemen, Doesburg, Doetinchem, Druten, Duiven, Ede, Elburg, Epe, Ermelo, Geldermalsen, Gouda, Groningen, Haarlemmermeer, Harderwijk, Hattem, Heerde, Heerhugowaard, Heumen, Houten, Krimpenerwaard, Lansingerland, Leeuwarden, Leiden, Leidschendam-Voorburg, Lingewaal, Lingewaard, Lochem, Maastricht, Montferland, Neder Betuwe, Nijmegen, Nunspeet, Oldebroek, Oost Gelre, Oude Ijsselstreek, Overbetuwe, Pijnacker-Nootdorp, Purmerend, Putten, Renkum, Rheden, Rijnwaarden, Rotterdam, Scherpenzeel, Schiedam, Ten Boer, Utrecht, Vlaardingen, Voorst, Wageningen, Westervoort, Westland, Wijchen, Winterswijk, Zaltbommel, Zevenaar, Zoetermeer, Zoeterwoude, Zutphen.