Nog dit najaar wordt het voor Nuon-klanten die collectief hun eigen elektriciteit willen opwekken mogelijk om dat via de postcoderoosregeling te doen. Samen met partijen als Energie Pioniers Noordoostpolder en Zon op Nederland wil Nuon het mogelijk maken dat consumenten zelf kunnen bijdragen aan de energietransitie en het daarbij horende belastingvoordeel kunnen ontvangen.

“Na gesprekken over de Flevomeer Bibliotheek Noordoostpolder in Emmeloord met Albert Klein Tijssink van Energie Pioniers Noordoostpolder was ik ontzettend onder de indruk van de bezieling van de betrokken mensen bij het energiecollectief. Dan realiseer je je, dat je je bezwaren over de postcoderoosregeling aan de kant moet schuiven, en dat je er gewoon voor je klanten moet zijn”, aldus Bram Drewes van Nuon Sales. “Onze ambitie is om binnen één generatie fossiel-vrij te zijn, dan kun je niet anders dan gehoor geven aan zo’n oproep.”

Energiecoöperaties lopen veelal aan tegen de administratieve beperkingen van de postcoderoosregelingen bij hun energieleveranciers. De regeling is complex en vraagt een flinke aanpassing van de administratieve processen bij leveranciers. Daarom zag Nuon, net als een aantal andere leveranciers, eerder af van deelname aan de ‘regeling verlaagd tarief voor collectieve opwek’, bijvoorbeeld bij de bibliotheek in Emmeloord. Uit gesprekken met Energie Pioniers en coöperatie Zon op Nederland bleek dat zij leveranciers hier echter zodanig bij kunnen ontzorgen, dat die administratieve wijzigingen beperkt blijven. Reden voor Nuon om toch in de postcoderoos te stappen.

Eric de Lange van Zon op Nederland is verheugd met deze stap: ”Wij zien een grote rol voor Nederlandse burgers bij de energietransitie. Zon op Nederland wil daarom iedere inwoner van Nederland in staat stellen zelf zonne-energie op te wekken – ongeacht hun woonsituatie of inkomen. Daarvoor hebben we grote energieleveranciers nodig. De postcoderoos is mogelijk één van de belangrijkste gamechangers voor de verduurzaming van Nederland door consumenten zelf. Dat Nuon toch besluit in te stappen gaat voor een extra versnelling zorgen!”

Albert Klein Tijssink, voorzitter coöperatie Energie Pioniers Noordoostpolder vult aan: ”Dit resultaat is in het belang van toekomstige deelnemers aan postcoderoosprojecten, de organiserende coöperaties én uiteindelijk ook van Nuon zelf. Dat Energiepioniers dit inzicht bij Nuon heeft mogen doen postvatten, maakt me best een beetje trots!”

Voor Nuon sluit deelname aan de postcoderoos aan bij de ambitie om iedereen, ongeacht de grootte van zijn of haar portemonnee, de mogelijkheid te bieden zelf actief mee te doen aan de energietransitie. Dat doet het energiebedrijf met het aanbieden van energiebesparende maatregelen, van een warmtepomp tot een gratis energiescan van de woning, maar bijvoorbeeld ook door de verhuur van zonnepanelen. Bovendien onderzoekt Nuon of omwonenden in de toekomst kunnen participeren in grootschalige zonneparken. Deelname aan de postcoderoos is voor Energie Pioniers Noordoostpolder per 1 november al mogelijk, voor andere consumenten in een postcoderoosproject kan bij Nuon gebruik worden gemaakt van de regeling per 1 december.

Bron: Nuon