De regeling verlaagd tarief, ofwel de postcoderoosregeling, is in het najaar van 2017 geëvalueerd door het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Afgelopen 15 juni 2018 is het evaluatierapport naar de Tweede Kamer gestuurd. In de begeleidende brief legt minister Wiebes uit wat hij van plan is met de regeling. Hij wil deze behouden in de huidige vorm tot 2020. Doel is deze daarna op te nemen in de aankomende terugleversubsidie. Wiebes geeft aan dat hij deze samen met betrokken partijen verder wil uitwerken. Er wordt onderzocht hoe projecten van energiecoöperaties hierin opgenomen kunnen worden. 

evaluatie regeling verlaagd tarief

Brief aan de tweede kamer

Bron: TweedeKamer.nl


Reactie? Neem contact met ons op

Ben je betrokken bij een postcoderoosproject? Laat ons weten wat je vindt. Stuur je reactie naar info@hieropgewekt.nl