De maatschappelijke discussie rond biomassa begint steeds meer impact te hebben op concrete projecten. In verschillende gemeenten zorgt weerstand bij de raad of bewoners voor ophef rond geplande biomassacentrales. Onverstandig voor het klimaat, aldus een groep deskundigen. Ze beargumenteren hun standpunt in een brief die naar gemeente Helmond gestuurd werd. 

Warmtecentrales op biomassa zijn uit de mode:

  • De gemeenteraad van Helmond heeft in juni besloten dat de bouw van de biomassacentrale niet doorgaat, omdat ze vindt dat houtige biomassa geen duurzame energiebron is.
  • Afvalbedrijf Meerlanden ziet af van de bouw van een biomassacentrale in Rijsenhout en het wamtenet bij Schiphol. Het bedrijf noemt “het nationale maatschappelijke debat over biomassa” en strengere emissienormen als redenen om het project stop te zetten.
  • In Zwolle pleiten de oppositiepartijen PvdA en D’66 voor de sluiting van drie kleine biomassacentrales in Stadshagen, Holtenbroek en op de Vrolijkheid. De gesubsidieerde centrales leveren daar door de verbranding van (rest)hout warmte en stroom voor huizen, scholen en zwembaden.
  • Bezorgde inwoners van de Amersfoortse wijk Schothorst-Zuid zijn een handtekeningenactie begonnen om de komst van een grotendeels op biomassa gestookt warmtenet te voorkomen. Ze vinden biomassa allesbehalve een duurzaam alternatief voor aardgas.
  • In Diemen heeft Vattenfall besloten om de bouw van de biomassacentrale uit te stellen. Het bedrijf wil deze centrale graag bouwen. Maar door de aanhoudende discussie vanuit politiek, gemeenten en maatschappelijke organisaties over de plannen is het voor Vattenfall essentieel dat de Nederlandse overheid na de zomer met een duidelijk duurzaamheidskader voor biomassa komt. Vattenfall heeft besloten om met de uitkomsten hiervan opnieuw in gesprek te gaan met betrokken partijen vóórdat een definitief besluit over de bouw zal worden genomen.

Deskundigen: ontwikkelingen zorgen voor meer CO₂-uitstoot

Een groep klimaatdeskundigen maakt zich grote zorgen over deze ontwikkelingen. In een opiniestuk in de Volkskrant wijzen ze erop dat het in de praktijk gaat om laagwaardige reststromen waar geen alternatief voor is en dat het intrekken van vergunningen voor bestaande en nieuwe biomassacentrales leidt tot de absurde dat centrales (Russisch) aardgas moeten gaan stoken. Resultaat: méér CO-uitstoot in plaats van minder, en het Klimaatakkoord staat op losse schroeven.

Dezelfde groep heeft in een brief aan de gemeente Helmond gepleit voor een zorgvuldige discussie met voor- en tegenstanders en de leverancier van de biomassa over de voortgang van dit project, en verzocht om geen besluit te  nemen op basis van onvolledige en onjuiste informatie. In de brief wordt helder uitgelegd waarop dit advies gebaseerd is.

Downloads

Lees de hele brief