Hoogspanningsnetbeheerder TenneT meldt dat het stroomnet in de provincie Utrecht vol is en teruglevering van wind- en zonne-energie haar grens heeft bereikt. Voor nieuwe zonneparken is geen ruimte.

TenneT gaat de komende jaren het netwerk aanpassen om meer ruimte te maken op het net, onder meer door het plaatsen van slimme transformatoren. Daarnaast start de landelijke netbeheerder een onderzoek om te kijken of er tijdelijk congestiemanagement kan worden toegepast om nieuwe initiatieven mogelijk te maken.

Bron: Solar Magazine