Hoe gaat het nu verder met de postcoderoosregeling?

In deze brief van Minister Wiebes kun je lezen dat er geen wijzigingen zijn tot 2020. Daarnaast zijn er in de onderhandelingen over het Klimaatakkoord plannen om de belasting op energie te verlagen, dat heeft direct consequenties voor projecten in de postcoderoosregeling.

Bij HIER opgewekt krijgen we veel vragen en signalen van energie coöperaties die zich zorgen maken. Wat doen we eraan? Op dit moment bundelen we alle reacties. Ook is HIER opgewekt samen met belangenorganisatie ODE decentraal een expertgroep gestart met experts uit het veld. We stellen met deze expertgroep randvoorwaarden en uitgangspunten op voor een nieuwe regeling (‘terugleververgoeding’). Deze input neemt ODE decentraal mee in de onderhandelingen bij het Klimaatakkoord in september. Zodra we hierover iets kunnen delen, doen we dat.

Update 7 januari 2019:

In het 20 december gepresenteerde ontwerp Klimaatakkoord wordt ook een paragraaf gewijd aan de opvolger van de salderingsregeling. Hierin wordt herhaald dat een terugverdientijd van 7 jaar het uitgangspunt is.

'De salderingsregeling wordt omgevormd tot een nieuwe regeling (vanaf 2021) omdat de verwachting is dat de kosten van zonnestroom zullen dalen en er steeds minder stimulering nodig is voor kleinschalig zon. Volgens de huidige inzichten is er na 2030 geen stimulering meer nodig voor zonnepanelen bij consumenten. De stimulering zal dan ook richting 2030 afgebouwd worden naar nul', is te lezen in het Klimaatakkoord.

Belangrijke uitgangspunten voor de opvolging van de salderingsregeling zijn volgens het ontwerp Klimaatakkoord:

  • Een gemiddelde terugverdientijd van circa 7 jaar voor een representatieve referentiecasus en de meest kostenefficiënte zonnepanelen die op de markt verkrijgbaar zijn. 
  • Voor burgers en bedrijven die al geïnvesteerd hebben in zonnepanelen komt er een soepele overgang. 
  • Over de zelf opgewekte hernieuwbare elektriciteit die burgers en bedrijven zelf direct verbruiken of opslaan achter de aansluiting, betalen  kleinverbruikers ook in de toekomst geen energiebelasting, btw en opslag duurzame energie (ODE).

Daarnaast hebben partijen afgesproken om eind 1e kwartaal 2019 een optie voor een alternatief instrument uitgewerkt te hebben inclusief een beoordeling op de uitgangspunten. Daarin wordt ook het effect op (postcoderoos)projecten van energiecoöperaties meegenomen. De bovenstaande uitgangspunten blijven daarmee onverminderd van kracht. Doelstelling is een start van deze nieuwe regeling per 1 januari 2021.

Zie ook de kamerbrief die minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat van 28 januari 2019 aan de Tweede Kamer.

Bron: Solar Magazine