Een wijk aardgasvrij maken, is een proces is van jaren. Daarin kunnen vier verschillende fases worden onderscheiden: de oriëntatiefase, de ontwikkelfase, de uitvoering en de gebruiksfase. Dit stappenplan voor gemeenten laat zien welke activiteiten bij welke fase horen, en verwijst naar handige tools en achtergrondinformatie.

Let op! Dit stappenplan is uitgewerkt tot en met de oriëntatiefase. De overige fasen zijn nog in ontwikkeling.

Hoe gebruik je dit stappenplan?

Het stappenplan is opgedeeld in een deel voorbereiding en de vier fasen van de wijkaanpak. Je kunt in de navigatiebalk bovenaan de pagina tussen de verschillende fasen wisselen. Ook vind je onderaan iedere fase een link naar de volgende fase.

Binnen iedere fase vind je op thema gesorteerd de te nemen stappen, achtergrondinformatie, tools en voorbeelden.

Lukt het niet goed om het stappenplan te gebruiken, of heb je een suggestie voor de inhoud? Stuur gerust een mailtje naar martine@hier.nu

Waar is dit stappenplan (niet) voor?

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de verduurzaming van de bestaande woningbouw. Uiteindelijk moeten we overal toe naar een wijk- of dorpsaanpak, omdat deze zich richt op alle woningen en andere gebouwen. In de praktijk zal dit in eerste instantie vaak gaan om de aanleg van een warmtenet in combinatie met energiebesparing, maar ook een all-electric-aanpak of een aardgasvrij-ready-aanpak is goed mogelijk. Dit stappenplan helpt je bij zo'n wijk- of dorpsaanpak.

Een gemeentebrede aanpak die zich richt op energiebesparing en de aanpak van energiearmoede is ook belangrijk en nodig, maar dit stappenplan richt zich daar niet op.

Direct naar